Mäkelä, Maria

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

040 174 5581

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi