Laurila, Eveliina

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

040 174 5370

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi