Kangas, Petra

Opettaja
Yhteiset tutkinnon osat, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

040 174 5531

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi