Juvonen, Riika

Tuntiopettaja
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

040 174 5365