Auvinen, Veijo

Tuntiopettaja
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

050 415 0887