Huttu-Dabbs, Kirilla

Tuntiopettaja
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen