Vaskonen, Kari

Tuntiopettaja päätoiminen
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

040 174 4543

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi