Tarkki, Ilona

Tuntiopettaja päätoiminen
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

040 174 5365

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi