Finkemeyer, Jörn

Tuntiopettaja päätoiminen
Yhteiset tutkinnon osat, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi