Korva, Katja

Tuntiopettaja päätoiminen
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

040 174 4596

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi