Karlsson, Katri

Tuntiopettaja päätoiminen
Yhteiset tutkinnon osat, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

040 174 4594

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi