Harjoittelija yritykselle

Oppiminen ja koulutus

Työelämässä oppiminen on työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvaa ohjattua koulutusta. Opiskelijan kouluttaminen työpaikalla aidoissa työtehtävissä on osa laadukasta ja nykyaikaista ammatillista koulutusta.

Työelämässä oppimisesta sovitaan koulutus- tai oppisopimuksella.  Sopimusmuoto valikoituu joustavasti työpaikan ja opiskelijan tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan.  Koulutussopimus ja oppisopimus ovat tavoitteellista ja ohjattua ammattiin oppimista, missä hankitaan osaamista tutkintoon kuuluvasta osaamisesta.

Oppisopimuksessa opiskelija on työsuhteessa ja hänelle maksetaan Tes:n mukaista palkkaa. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa koulutussopimustyöpaikkaan, eikä hänelle makseta palkkaa.

Molemmissa työelämässä oppimisen muodoissa työpaikalla on nimetty työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin sekä eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Hän myös arvioi osaamista.

Keuda sopii kirjallisesti työpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla sekä näyttöjen järjestämisestä. Koulutussopimuksen ja oppisopimuksen liitteeksi tulee opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) osa. Siinä tarkennetaan mm. mihin tutkinnon osiin ja ammattitaitovaatimuksiin osaamista hankitaan ja missä työtehtävissä, sekä miltä osin, näyttöjä on mahdollista suorittaa. Työelämässä oppiminen suunnitellaan aina yhteistyössä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

Oppi- ja koulutussopimukset allekirjoitetaan sähköisesti. Tutustu tarkemmin sähköiseen allekirjoitukseen.

Miten löytää sopiva tekijä?


Opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen käytössämme on oppilaitosten yhteinen keskitetty kanava Tiitus. Tiitus on helppokäyttöinen, sähköinen ura- ja rekrytointikanava. Oletteko jo mukana Tiituksessa?