Kehitä liiketoimintaa ja johtamista

Yksi tapa kehittää yrityksen toimintaa on kouluttaa organisaatiota, sen työntekijöitä tai johtoa. Kouluttautumalla henkilöstön osaaminen paranee ja organisaation kilpailukyky kasvaa. Joskus koulutustarve koskee koko yritystä, joskus taas kyse on yksittäisten työntekijöiden lyhytkoulutuksista. Toisinaan koulutustarve koskee yrityksen kehittämistä tai muutostilanteita.

Kysy lisää:

yritysasiakkaat@keuda.fi

Keudan koulutustarjonta

Keuda tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet kehittyä myös liiketalouden ja hallinnon tehtävissä sekä yrittäjänä. Koulutustarjontamme kattaa niin esimieskoulutukset kuin organisaation kokonaisvaltaiseen kehittämiseen tähtäävät ylemmän johdon koulutukset. Keudan kansainvälinen toiminta tarjoaa mahdollisuuksia myös yritysten kansainvälistymiseen.

Tarjoamme tutkintoon johtavaa koulutusta, lyhytkoulutusta sekä koulutustarpeita kartoittavia osaamiskartoituksia. Räätälöimme yrityskohtaisia toteutuksia myös työyhteisösi erityistarpeisiin. Kysy lisää!


Click here to view the accessible version of this interactive content