Koulutusratkaisut irtisanomis- ja lomautustilanteissa

Tuemme yritystäsi ja työntekijöitäsi myös irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Näihin tilanteisiin erityisesti tarkoitetut ratkaisut ovat Muutosturvakoulutus ja MuutosKoulutus. TäsmäKoulutus soveltuu määräaikaisiin lomautustilanteisiin. TäsmäKoulutus toteutetaan yhteishankintana yhdessä työvoimaviranomaisen ja yrityksen kanssa. Keudassa tarjoamme laaja-alaisen koulutustarjonnan, yksilölliset palveluratkaisut sekä henkilökohtaisen ohjauksen.

Muutosturvakoulutus

Muutosturvakoulutuksen tavoitteena on nopeuttaa ja helpottaa irtisanotun työntekijän pääsyä uuteen työhön tuotannollis-taloudellisissa irtisanomistilanteissa. Muutosturvakoulutus toteutetaan kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä. Koulutus voi kestää pisimmillään työntekijän irtisanomisajan verran. Työnantaja maksaa koulutuksen.

Muutosturvakoulutus sisältää työnhakua edistävää valmennusta ja/tai työnhakijan osaamista kehittävää koulutusta työnhakijan tarpeen mukaisesti yhteistyössä työnantajan kanssa suunnitellen ja sopien. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen kehittämissuunnitelma (HOKS). Muutosturvakoulutuksen jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus myös siirtyä tutkinto-opiskelijaksi.

Muutosturvan tarkistuslista työnantajalle

  • Työnantajan tulee tarjota yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta palveluksessa olleille irtisanotuille muutosturvaa niissä tilanteissa, joissa yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää.
  • Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus toteutetaan joko irtisanomisaikana tai työttömyyden alkuvaiheessa.
  • Työnantaja voi myös kustantaa työntekijän itse hankkiman koulutuksen tai valmennuksen.
  • Koulutuksen arvon on vastattava työntekijän laskennallista palkkaa yhden kuukauden ajalta tai samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota; kumpi on suurempi.

MuutosKoulutus

MuutosKoulutus sopii tilanteisiin, joissa työnantaja joutuu vähentämään tai lomauttamaan henkilöstöään toistaiseksi tai lopettamaan toimintansa kokonaan. Tavoitteena koulutuksessa on työntekijöiden sijoittuminen uuteen työhön tai ammattiin. MuutosKoulutuksessa ei kuitenkaan suoriteta tutkintoja tai tutkinnon osia.

MuutosKoulutus on työvoimaviranomaisten ja työnantajan yhdessä rahoittamaa koulutusta, jossa työnantajan maksuosuus on 20 %. MuutosKoulutus on harkinnanvaraista ja edellyttää aina työvoimapoliittisia perusteita.

Työnantaja ja TE-hallinto osallistuvat koulutuksen suunnitteluun, hankintaan, rahoittamiseen ja opiskelijoiden valintaan. Sopimus tehdään kolmikantaisesti: työnantaja (ostaja), työhallinto (ostaja), kouluttaja (myyjä). Kouluttajan hankkii TE-hallinto.

Kysy lisää!

Vuorinen Anne

Johtaja, Yritys- Ja Elinvoimapalvelut

+358 504 150 974

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)