Tutustu yhteistyö- mahdollisuuksiin

Aktiivista verkostotoimintaa

Tarjoamme yrityksille hyvinvointia ja kilpailukykyä tasokkaiden, vetovoimaisten ja työelämälähtöisten koulutus- ja kehittämispalveluiden kautta.

Keuda on aktiivinen verkostovaikuttaja ja verkoston kuuntelija. Taustallamme on laaja verkosto toimijoita, joiden kanssa teemme tiivistä paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä ennakoivalla otteella.

Erityisen tärkeänä osana verkostoamme ovat elinkeinoelämä ja työelämäasiakkaat, jotka työllistävät opiskelijoitamme ja ovat aktiivisesti mukana palvelujemme kehittämisessä kumppanuusverkostojen kautta.

Yhteistyöverkostoomme kuuluvat Keudan lisäksi noin 80 koulutusorganisaatiota, joiden avulla voimme tarjota kaikki ammatilliset tutkinnot oppisopimuskoulutuksena.

Kehitämme toimintaa ja teemme yhteistyötä myös yrityspalveluverkoston kanssa. Verkostoomme kuuluvat myös alueelliset koulut ja lukiot. Keskustelumme on aktiivista myös valtakunnallisten päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Teemme yhteistyötä muun muassa seuraavien toimijoiden kanssa

  • Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Keuke
  • Uudenmaan yrittäjät ja Yrittäjien paikallisyhdistykset
  • Mentoripankki
  • Oppisopimuskummit Oppisopimuskummit tarjoavat tukea työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja edistävät oppisopimuskoulutusta. Kummit ovat osaamisen kehittämisen, ammatillisen koulutuksen ja työelämän kokeneita asiantuntijoita.
  • YES-verkosto Alueellinen YES tarjoaa sopimuskumppaneilleen koulutuksia, verkostoja ja tukea yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle nuorelle katkeamaton yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku kouluasteelta toiselle.
  • Ohjaamot.fi – Ohjaamo tarjoaa tietoa, tukea ja yksilöllistä ohjausta muun muassa koulutus-, harrastus- ja työllistymisasioissa alle 30-vuotiaille.