Mentorointi

Yrittäjän on mahdollista kehittää omaa osaamistaan oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutuksesta suuri osa tapahtuu omassa yrityksessä töitä tehden ja tarvittavin osin osaamista täydennetään esim. oppilaitoksessa tai verkossa.

Kun yrittäjä hakeutuu oppisopimuskoulutukseen, hän tarvitsee ohjaajakseen mentorin. Mentoriksi voidaan sopia joko yrittäjän omassa yrityksessä tai toisessa työpaikassa tai muutoin työpaikkaohjaajaksi soveltuva ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilö.

Yrittäjän mentorointi tarkoittaa sitä, että mentori tukee ja ohjaa yrittäjää, jotta hän saavuttaisi asettamansa tavoitteen. Oppisopimuskoulutuksessa tavoitteena on yrittäjän valitseman tutkinnon suorittaminen, mutta samalla myös oman yrityksen kehittäminen ja yrittäjänä kehittyminen.

Mentorin työkaluna on oma kokemus – yrittämisestä, työelämästä ja erilaisissa verkostoissa toimimisesta. Tehtävänä on kannustaa sekä antaa puolueetonta ja kriittistä palautetta.

Mentoripankki

Yrittäjä voi löytää mentorinsa joko omista verkostoistaan tai valtakunnallisesta Hyvä Diili -mentoripankista. Mentoripankista saat lisätietoa mentoritoiminnasta ja voit myös ilmoittautua itse mentoriksi. Linkki mentoripankkiin.

Mitä mentorointi on? Mentori Juha Heltimoinen kertoo.

Yrittäjän oppisopimus

Lue lisää yrittäjän oppisopimuksesta.