Lindström Oy

Koulutuskalenteri

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto & Tekstiilihuollon ammattitutkinto tekstiilihuoltajille

 • Lähiopiskeluun orientaatio 1.2.2017
 • Tekstiilitieto 7.-8.3.2017
 • Pesukemikaalit 5.-6.9.2017
 • Vesipesutekniikka, pesuohjelmat, prosessit, koneet ja laitteet 3.10.2017
 • Tahranpoisto 4.10.2017
 • Vesipesun viimeistely, koneet ja laitteet 30.10.2017
 • Tekstiilihuollon logistiikka 1.11.2017 (valinnainen)
 • Pesula-alan asiakaspalvelu 9.1.2018
 • Tutkintotilaisuus tammi-marraskuu 2018, 1pv
 • Kehittämistehtävät/ OPO 10.1.2018
 • Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 6.2.2018
 • Sairaalatekstiilit 7.2.2018 (valinnainen)
 • Pesulan työturvallisuus, ergonomia ja työsuhdeasiat 6.3.2018
 • Pesulan työturvallisuus 7.3.2018
 • Pesulan puhtaanapito, pesulahygienia, koneiden ja laitteiden käytön varmistus 17.4.2018
 • Tekstiilien vuokraus 18.4.2018 (valinnainen)
 • Pesula-alan kustannustietoisuus 22.5.2018
 • Kehittämistehtävä seminaari 23.5.2018
 • Mattohuolto 16.-17.1.2017 ja 13.-14.3.2017 (valinnainen)
 • Tutkintotilaisuus huhtikuu 2018-kesäkuu 2018 1-2 pv

Lähiesimiehen ammattitutkinto tiimivetäjille ja palveluohjaajille

Lähiesimiehenä toimiminen

 • Vakuuttava ja vaikuttava lähiesimies 17.1.2017
 • Organisaation HR-prosessit 14.2.2017
 • Valmentava ja ratkaisukeskeinen lähiesimies 15.3.2017
 • Esimiestyön juridiikka 10.5.2017

Asiakassuhteiden hoito (valinnainen)

 • Asiakaskeskeinen esimies 11.1.2018 ja 15.2.2018

Henkilöstötyö (valinnainen)

 • Työnilo: työhyvinvoinnin johtaminen 13.9.2017
 • Osaamisen arviointi ja kehittäminen 12.10.2017 ja 16.11.2017

Kehittämissuunnitelma (valinnainen)

 • Muutosketterä lähiesimies 8.3.2017

Toiminnan kannattavuus (valinnainen)

 • Lähiesimiehen talouspäivät 6.4.2017 ja 11.5.2017

Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto pesulan esimiehille

Tekstiilihuoltotyön johtaminen

 • Opiskeluun orientointi, opiskelijahuoltoasiat, kriisisuunnitelma ja poistumistiet, Moodle opastus, HOPS lomake 17.1.2017
 • Tutkinnon perusteet, tutkintotilaisuudet 18.1.2017
 • Tiedonhankinta, kirjasto tutuksi, henkilökohtaistamiskeskustelut, Oppimaan oppiminen -verkkokurssi 19.1.2017
 • Oman organisaation, työtehtävän esittely esimiehenä toimiminen 14.3.2017
 • Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 15.3.2017
 • Henkilöstön suunnittelu, töiden organisointi, suoritusten johtaminen 9.5.2017
 • Työlainsäädäntö 10.5.2017
 • Taloudellisuus, budjetointi 11.5.2017
 • Asiakkuuksien johtaminen, asiakasviestintä 12.9.2017
 • Työhyvinvointi 13.9.2017
 • Arviointiharjoitus 14.9.2017

Tekstiilihuoltopalveluiden suunnittelu ja kehittäminen

 • Laadunhallinta, laadun kehittäminen, laadun varmistus 11.10.2017
 • Rakennussuunnittelu, pohjapiirrokset, tilasuunnittelu 12.10.2017
 • Koneet ja laitteet, prosessilinjastot 9.11.2017
 • Sähkö ja sähköturvallisuus12.12.2017
 • Tekstiilihuoltopalveluiden markkinointi 13.12.2017
 • Pesuaineet 14.12.2017
 • Puhdas vesi, jätevesi 16.1.2018
 • Höyryn tuottaminen ja automaatio 17.1.2018
 • Ohjelmointi 18.1.2018

Kannattava tekstiilihuoltotoiminta

 • Kannattavuus, taloudellisuuden seuraaminen 16.3.2017
 • Tuloslaskelma ja tase 10.10.2017
 • Talousarvio, budjetointi 7.11.2017
 • Hankinnat 8.11.2017

Tekstiilihuollon asiakaspalvelun ja markkinoinnin kehittäminen (valinnainen)

 • Asiakaspalvelu ja myyntityö 13.2.2018
 • Asiakas- ja markkinointitilaisuudet 14.2.2018

Tekstiilivuokraustoiminnan kehittäminen (valinnainen)

 • Organisaation laatujärjestelmän toteuttaminen ja kehittäminen, ohjaaminen ja neuvonta laadun kehittämisessä, asiakaslähtöinen laadun hallinta 13.2.2018
 • Ympäristöjärjestelmien tunteminen ja kehittäminen, asiakaslähtöinen ympäristönhuolto 14.2.2018

Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen (valinnainen)

 • Työpaikkaohjaus 13.2.2018
 • Arviointi 14.2.2018

Tekstiilihuoltopalveluiden laatu- ja ympäristöpalveluiden kehittäminen (valinnainen)

 • Tekstiilivuokrauksen asiakaspalvelu ja myyntityö 13.2.2018
 • Vuokratuotteiden hankinta, vuokrausjärjestelmän toteutus, vuokratuotteiden varastointi 14.2.2018

 

  • Lähiesimiehen ammattitutkinto & Tekstiilihuollon erikoisammattitutkinto

  • Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto & Tekstiilihuollon ammattitutkinto