Jatkuva haku

Hae joustavasti ympäri vuoden!

Keudan tutkintoihin on jatkuva haku, mikä tarkoittaa sitä, että voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa opiskelemaan voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan millä tahansa pohjakoulutuksella. Voit tulla valituksi vain, jos kotikuntasi on Suomessa. Voit hakea opiskelemaan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa tai tutkinnon osaa.

Jatkuva haku on oikea valinta kun

  • olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
  • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
  • haluat suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
  • haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
  • et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.

Me Keudassa pyrimme rakentamaan hakijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja ottamaan opiskelijaksi Keudaan joustavasti pitkin vuotta. Mikäli tulet valituksi, opintojen aloitus sovitaan kanssasi yksilöllisesti. Päätös opiskelijaksi valinnasta tehdään haastattelun jälkeen mahdollisimman pian.

Opiskelijavalintakriteerit Keudan jatkuvassa haussa

  1. Hakijalla on riittävät edellytykset hakemaansa tutkintoon/tutkinnon osaan/koulutukseen
  2. Koulutuksen tarve
  3. Motivaatio ja alalle suuntautuminen
  4. Urasuunnitelmat

Kielitaito

Keudan tutkintokoulutus toteutetaan pääsääntöisesti suomen kielellä (poikkeuksena englanninkieliset toteutukset). Hakeutumisvaiheessa kartoitamme kielitaidon tarvittaessa kirjallisella osaamiskartoituksella ja/tai opettajan haastattelulla.

Terveydentilavaatimukset (SORA-laki)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista löytyy Opintopolusta.

Ennakkotehtävät

Pekka Halosen akatemian Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon jatkuvan haun hakijoille järjestetään ennakkotehtävät ja yksilöhaastattelu, jotka pisteytetään. Muihin tutkintoihin ei ole ennakkotehtäviä.

Yhteishaku vai jatkuva haku?

Jatkuva haku toimii hakuväylänä Keudan koulutuksiin valtakunnallisen yhteishaun rinnalla. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun päättävät nuoret. Muut hakeutuvat jatkuvan haun kautta.

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700