Jatkuva haku

Hae joustavasti ympäri vuoden!

Keudan tutkintoihin on jatkuva haku, mikä tarkoittaa sitä, että voit hakea ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa opiskelemaan voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan millä tahansa pohjakoulutuksella. Voit hakea opiskelemaan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa tai tutkinnon osaa.

Jatkuva haku on oikea valinta kun

 • sinulla ei ole aiempaa ammatillista tutkintoa
 • et ole saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa
 • sinulla on työelämässä hankittua osaamista
 • haluat suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan
 • olet työelämässä ja haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.

Me Keudassa pyrimme rakentamaan hakijoille yksilöllisiä opintopolkuja ja ottamaan opiskelijaksi Keudaan joustavasti pitkin vuotta. Mikäli tulet valituksi, opintojen aloitus sovitaan kanssasi yksilöllisesti. Päätös opiskelijaksi valinnasta tehdään haastattelun jälkeen mahdollisimman pian.

Jos sinulla ei ole Suomessa kotikuntaa ja opiskelun perusteella olevaa oleskelulupaa, sinut voidaan valita Keudaan opiskelijaksi, jos edellytyksesi tutkinnon suorittamiseen täyttyvät. Edellytykset varmistetaan osaamiskartoituksessa ohjauspäivässä. Jos sinut valitaan opiskelijaksi, voit aloittaa opinnot vasta sen jälkeen, kun olet saanut Maahanmuuttovirastolta opiskeluun perustuvan oleskeluluvan ja toimittanut sen valinnan tehneelle työntekijälle.

Opiskelijavalintakriteerit Keudan jatkuvassa haussa

1. Hakijalla on riittävät edellytykset hakemaansa tutkintoon, tutkinnon osaan tai koulutukseen

 • Hakija on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai
 • hakijalla on muutoin riittävät edellytykset tavoitteena olevan osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen.
 • Kartoitamme kielitaidon tarvittaessa osaamiskartoituksella ja/tai opettajan haastattelulla.

2. Hakijalla on koulutuksen tarve

 • on oppivelvollinen
 • ei ole ammatillista tutkintoa
 • on alanvaihtaja
 • on täydennyskoulutuksen tarve

3. Urasuunnitelmat ja alalle suuntautuminen

 • tavoite työllistyä

Kielitaito

Keudan tutkintokoulutus toteutetaan pääsääntöisesti suomen kielellä (poikkeuksena englanninkieliset toteutukset). Hakeutumisvaiheessa kartoitamme kielitaidon tarvittaessa kirjallisella osaamiskartoituksella ja/tai opettajan haastattelulla.

Terveydentilavaatimukset (SORA-laki)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen.

Lisätietoja terveydentilavaatimuksista löytyy Opintopolusta.

Ennakkotehtävät

Pekka Halosen akatemian Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon jatkuvan haun hakijoille järjestetään ennakkotehtävät ja yksilöhaastattelu, jotka pisteytetään. Muihin tutkintoihin ei ole ennakkotehtäviä.

Yhteishaku vai jatkuva haku?

Jatkuva haku toimii hakuväylänä Keudan koulutuksiin valtakunnallisen yhteishaun rinnalla. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun päättävät nuoret. Muut hakeutuvat jatkuvan haun kautta.

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700