Opintojen alkaessa

Opintojen suunnittelu

Opintojen alkaessa laadit vastuuopettajasi kanssa HOKSin (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma). Se on alustava suunnitelma opintojesi etenemisestä ja valmistumisaikataulusta. Tähän keskusteluun tarvitset aikaisemmat koulu- ja työtodistukset mukaan.

Opintojen alussa pääset vastaamaan myös valtakunnalliseen Amispalaute-kyselyyn ja antamaan palautetta opintojen alkuvaiheesta.

Käy myös lukemassa, miten opintoihin orientaatio tapahtuu ja mitä tarkoittaa aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen. Linkit näihin ovat tämän sivun oikeassa reunassa.

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Yhteishaussa opiskelemaan valitut saavat Opetushallitukselta sähköpostilla yhteishaun tulokset sekä linkin, jonka kautta opiskelupaikka otetaan vastaan. Mikäli et ota opiskelupaikkaa vastaan, ilmoita siitä viipymättä koulutusassistentille. Yhteystiedot löydät täältä. Ole yhteydessä myös, jos aloitusaikaa pitää siirtää. Huoltajat voivat seurata huollettavansa hakua ja valinnan tuloksia Valpas-järjestelmässä.

Jatkuvan haun kautta opiskelemaan valitut saavat Keudasta valintakirjeen, jossa on ilmoitettu aloituspäivä. Opintojen aloittamisesta on voitu sopia myös jo haastatteluvaiheessa.

Jos et aloita opintojasi sovitusti, katsomme opiskelupaikkasi peruutetuksi viikon kuluttua sovitusta aloituspäivästä.