Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

You can read about Privacy Policy in English here.

Tietosuoja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä – Keuda ja Keuda Koulutuspalvelut Oy käsittelee tehtäviensä hoitamiseksi opiskelijoiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden, työelämäkumppaneiden ja asiakkaiden henkilötietoja. Henkilötietojen käsittely Keudassa perustuu joko lakisääteiseen toimintaan tai rekisteröidyn erilliseen suostumukseen.

Kerätyt henkilötiedot muodostavat EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaisia henkilöstörekistereitä.

Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen artiklat 12-22 määrittelee rekisteröidyn oikeudet, joita on mm.
1. oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä
2. oikeus saada pääsy tietoihinsa
3. oikeus tietojen oikaisemiseen ja oikeus tulla unohdetuksi
4. oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
5. oikeus vastustaa käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia
6. oikeus saada ilmoitus henkilötietojen tietoturvaloukkauksista

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen
Mikäli havaitset järjestelmässä tai palvelussa olevissa henkilötiedoissa virheitä, etkä pääse itse korjaamaan tietoja, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaan ja pyytää tietojen korjaamista.

Jokaisella on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekistereihin tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti. Jäljennökset käsiteltävistä henkilötiedoista luovutetaan henkilökohtaisesti henkilöllisyyden tarkastamisen jälkeen. Arkaluontoisia ja salassa pidettäviä tietoja ei tietoturvasyistä toimiteta sähköpostitse.

Yhteyshenkilö
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän – Keudan tietosuojavastaavana toimii asianhallintapäällikkö Maarit Flinck puh. 0500 837 357, tietosuoja@keuda.fi.

Keudan verkkosivuilla voi olla linkkejä muille sivustoille. Vaikka pyrimme linkittämään ainoastaan sivustoja, joiden yksityisyyden suojan kriteerit vastaavat omiamme, emme kuitenkaan ole vastuussa muiden sivustojen sisällöstä tai yksityisyyden suojan käytännöistä.

Evästeet
Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla Palvelun kävijämääriä voidaan seurata Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Käyttäjänseuranta
Käytämme Leadoon käyttäjänseurantaa seurataksemme miten käyttäjämme liikkuvat nettisivuillamme ja yhdistämme tämän datan käyttäjän tietoihin joita kerätään esim. Chat interaktioiden kautta. Leadoo käyttää etag seurantaa joka teknisesti eroaa keksipohjaisesta seurannasta, mutta johon pätee samat lainalaisuudet kuin evästeisiin. Tarkista Leadoo Marketing Technologies Oyn tietosuojakäytäntö (https://leadoo.com/privacy-policy/) tietääksesi enemmän siitä mitä järjestelmässä seurataan. GDPR mielessä me toimimme kontrollerina ja Leadoo datan prosessorina. Mikäli et halua että sinua seurataan voit tyhjentää selaimesi välimuistin. Lisätietoja siitä miten Leadoo toimii tarkista https://leadoo.com/privacy-policy-processor/

Lisätietoja: viestintäpäällikkö Hanna Nyrönen, 040-5218428, viestinta(at)keuda.fi