Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset

Löydä juuri sinulle sopiva koulutus!

Tälle sivulle olemme koonneet erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja koulutusvaihtoehtoja. Ammatillisten tutkintojen lisäksi Keudassa on myös muuta koulutusta, jossa voit vahvistaa suomen kielen taitojasi ja opiskeluvalmiuksiasi ennen tutkinto-opintoja. Tutustu ja hae koulutuksen sivujen kautta!

Video: Keudan koulutusvaihtoehdot maahanmuuttajille

Tutkintoa edeltävä koulutus

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetuksen tavoitteena on saavuttaa perusopetuksen oppimäärä. Se sopii henkilöille, joilla jokin näistä edellytyksistä täyttyy:

  • on vähintään 17-vuotias tai täyttää 17 vuoden loppuun mennessä
  • perusopetuksen päättötodistus kotimaasta tai Suomesta puuttuu
  • ei ole lukio- tai ammattiopinnoista todistusta kotimaasta.

TUVA suomi toisena kielenä -painotuksella

TUVA-koulutuksen tavoitteena on

  • antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen tai lukiokoulutukseen
  • ohjata jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan
  • vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa myöhemmin ammatillinen perustutkinto taikka lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto.

Startti suomen kieleen, koulutukseen ja työhön

Tämä kansanopistokoulutus on hyvä startti suomen kieleen, koulutukseen ja työhön. Koulutus sopii maahanmuuttajalle, joka tarvitsee suomen kielen ja viestintätaitojen vahvistamista sekä opinto- ja uraohjausta koulutukseen tai työelämään siirtymiseksi.

Tutkintoon johtava koulutus

Suomi toisena kielenä -tuettu ammatillinen perustutkinto ja opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

Keudassa järjestetään osaamiskartoitus kaikille perustutkintoon hakeville, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Mikäli kielitaitosi ja edellytyksesi opintoihin ovat riittävät, sinut voidaan valita suorittamaan ammatillista perustutkintoa. Tutkinnon sisällä voit opiskella suomi toisena kielenä -opinnot (S2) ja korvata sillä suomi äidinkielenä -opinnot. S2-opinnot ovat osa yhteisiä tutkinnon osia (YTO). Sinulla on mahdollisuus saada suomen kielen opetusta myös osana ammatillisia opintoja.

Maahanmuuttajille suunnatut tutkintoon johtavat koulutukset

Keudassa on joitakin erityisesti maahanmuuttajille suunnattuja koulutuksia. Niissä painotetaan ammatillisten opintojen lisäksi suomen kielen oppimista. Koulutusten yhtenä tavoitteena on opiskeluvalmiuksien ja oppimistaitojen kehittäminen. Opiskelu on käytännönläheistä ja toiminnallista. Saat tukea työelämälähtöiseen suomen kielen oppimiseen koko koulutuksen ajan.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on jo alan työpaikka, voit suorittaa tutkinto-opintoja oppisopimuksella.

Video: Osaamista koulutussopimuksella!

Englanninkielinen tutkintokoulutus

Keudassa on kaksi englanninkielistä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan koulutusta. Toisessa suoritetaan kaksi tutkinnon osaa Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta ja toisessa tavoitteena on Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittaminen. Lisäksi tarjolla on oma englanninkielinen koulutus työpaikkaohjaajille ja perehdyttäjille. Kaikki nämä koulutukset edellyttävät oppisopimustyöpaikkaa.

Keudassa voi suorittaa myös englanninkielisen Lähiesimiestyön ammattitutkinnon.

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700