Avoimet työpaikat

Tule töihin Keudaan!

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 850 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 12 000 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vastuullinen, kestävä ja digitaalinen Keuda katsoo rohkeasti tulevaan vuoteen.

Töissä Keudassa

  • henkilöstöstä noin kaksi kolmasosaa on opetushenkilöstöä
  • vakinaisen henkilöstön osuus koko henkilöstöstä on 84,5 %
  • naisia on 62 %, miehiä 38 %
  • henkilöstön keski-ikä on 48,7 vuotta.

Keuda on Vastuullinen Työnantaja. Olemme vastuullisena työnantajana sitoutuneet sitoutuneet kehittämään työelämää vastuullisempaan suuntaan.

Oikotien myöntävä Vastuullinen työnantaja -merkki.

Avoimet työpaikat Keudassa

  • 19.6.2024Yhteisökoordinaattori

    Haluatko työskennellä tiimissä, jossa sinusta välitetään, organisaatiossa, joka haluaa kehittyä ja kehittää? Tule meille töihin!Etsimme viestinnän ja markkinoinnin ammattilaista liittymään tiimiimme v …

  • 17.6.2024Asiantuntija, yritysasiakkaat

    Keudassa olet arvostettu osaaja ja teet työtä, jolla on merkitystä. Tarjoamme sinulle mielenkiintoisen ja vastuullisen tehtävän alan huippuorganisaatiossa, aktiivisessa ja uniikissa työyhteisössä. Ets …

Katso täältä kaikki avoimet työpaikkamme (Kuntarekry.fi)

Vastuullisen työnantajan periaattemme

Keuda on mukana  Oikotie Työpaikat Vastuullinen työnantaja -kampanjassa. Olemme vastuullisena työnantajana sitoutuneet luomaan parempaa työelämää vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin kehittämällä seuraavia periaatteita:

Keudassa kohtelemme kaikkia oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Havaittuihin poikkeuksiin puututaan matalalla kynnyksellä.  Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen tai muun henkilöön liittyvän tai lain vastaisen syyn perusteella. Henkilöt valitaan tehtäviin soveltuvuuden, kokemuksen ja koulutuksen perusteella. Arviointia tehdään suoriutumisen perusteella. Työnantajan ja työntekijän välinen suhde perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen, arvostukseen ja luottamukseen.

Yhteisöllinen toiminta ja henkilöstön työhyvinvointi ovat Keudan toiminnan tukijalkoja. Keuda haluaa varmistaa henkilöstölleen turvalliset ja terveelliset työolosuhteet. Työnantajan ja työntekijän vastuullisella toiminnalla ehkäisemme ennakolta työtapaturmat ja terveysriskit. Työntekijöiden yksityiselämän ja työn yhteensovittamista tuetaan parhaalla mahdollisella tavoilla, mm. monipuolisin ja joustavin työvälinein ja -menetelmin sekä mahdollisuuksina opinto- ja/tai vuorotteluvapaisiin. Sitoudumme työntekijöittemme hyvinvoinnin, sekä työterveyden ja jaksamisen edistämiseen mm. tukemalla henkilöstön omaehtoista liikkumista epassi-toiminnalla.  Avoimen ja keskustelevan työkulttuurin myötä henkilöstölle mahdollistetaan hyvät edellytykset toimia asiantuntijoina tehtävissään. Panostukset oman osaamiseen vahvistamiseen, tiimityöskentelyn kehittämiseen sekä johtamiseen ovat Keudassa osaamisen kehittämisen keskiössä.

Hyvä esihenkilö kuuntelee ja on läsnä. Vastuullisen työnantajan yhtenä keskeisenä elementtinä on ihmislähtöinen ja kuunteleva esihenkilötyö, joka Keudassa tarkoittaa valmentavaa, osallistuvaa sekä osallistavaa toimintatapaa. Johdamme esihenkilötyötä tavoitteellisesti viestimällä päämäärän, mutta emme määrittämällä sinne johtavaa polkua. Hyväksymme epäonnistumiset, sillä niiden kautta opimme ja kehitymme parhaiten. Laadullisen esihenkilötyön varmentamiseksi tuemme esihenkilöitä johdonmukaisella valmennuksella. Varmistamme, että henkilöstömme saa työstään palautetta ja että myös henkilöstöllämme on mahdollisuus antaa palautetta säännöllisesti tavoite- ja kehityskeskusteluissa sekä vuosittaisissa henkilöstötutkimuksissa.

Henkilöstön on tärkeää Keudassa kokea, että omalla työpanoksella ja työn sisällöllä on merkitystä. Hyödynnämme tavoite- ja kehityskeskusteluja osaamisen vahvistamiseen, työnkuvien ja urapolkujen kehittämiseen. Pyrimme johtamaan toimintaa työntekijän kehittymisen, jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen kautta tunnistamalla henkilöitä motivoivia tekijöitä. Haluamme, että jokaisella on hyvä tulla töihin. Tavoitteenamme on, että henkilöstön työn merkitys näkyy yhteisissä arvoissamme; Asioita tehdään yhdessä, toisiamme arvostaen ja toimintaa uudistaen, toimien eettisesti, vastuullisesti ja kestävästi.

Keudassa toimimme lakien, alamme työehtosopimusten (TES) ja muiden asetusten mukaisesti. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Varmistamme, että palkka maksetaan aikataulun mukaisesti ja oikein. Oikeudenmukaisella palkitsemisella ja tehtävien vaatimusarvioinnin mukaisella järjestelmällä tuemme työntekijöidemme työmotivaatiota.

Keudan arvot voivat toimia vain, kun työntekijämme kokevat ne omikseen. Tämä tarkoittaa hakijan palvelemista parhaalla mahdollisella tavalla, jokainen hakija on meille tärkeä. Arvostamme kaikkia hakijoitamme ja pidämme heidät prosessin aikana keskiössä. Laadimme työpaikkailmoituksen selkeäksi ja informatiiviseksi, jotta hakija pystyy sen perusteella arvioimaan sekä yritystä että omaa onnistumistaan työssä. Varmistamme, että hakijallemme jää miellyttävä kokemus koko rekrytointiprosessin ajalta. Teemme hakemisen helpoksi, pidämme hakijat ajan tasalla prosessin etenemisestä– myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan. Pyydämme avointa palautetta kehittyäksemme rekrytoinnissa tulevaisuudessakin.