Työpaikkaohjaus ja mentorointi

Työpaikkaohjaajana suunnittelet, ohjaat ja arvioit opiskelijaa koulutus- tai oppisopimusjakson aikana. Olet alasi ammattilainen ja toimit yhteyshenkilönä opettajan ja työpaikan välillä. Roolisi työpaikkaohjaajana on erittäin tärkeä. Mahdollistat omalla ohjaustyölläsi opiskelijan oppimisen työpaikalla ja kehittymisen alan ammattilaiseksi.

Me Keudassa haluamme olla tukenasi. Saat perehdytystä vastuuopettajalta opiskelijan HOKS-keskustelun yhteydessä. Tämän lisäksi tarjoamme maksuttomia infoja ja koulutuksia, jotka ovat avoimia kaikille ohjaamisesta kiinnostuneille. Valitse itsellesi sopivin tapa kehittää omaa ohjausosaamistasi.

Ohjaatko yrittäjää?

Tällöin toimit mentorina, ja sinun on hyvä tietää yrittäjän mentorointiin liittyvät erityispiirteet.

Työnantaja!

Onko työpaikallanne Keudan opiskelijoita ja tarvetta räätälöityyn työpaikkaohjaajien koulutukseen? Kysy lisää: paivi.ranto@keuda.fi. Rakennetaan yhdessä organisaationne tarpeisiin soveltuva toteutus.

Työpaikkaohjaajan aloitusinfo

Työpaikkaohjaajan aloitusinfolla pääset alkuun ohjaustyössäsi. Infon sisältö soveltuu kaikille työpaikkaohjaajille sekä myös yrittäjien mentoreille. Info toteutetaan Teamsissa ja kestää max 45 min. Infon sisältö:

 • Ammatillinen koulutus
 • Työelämässä oppimisen suunnittelu (HOKS)
 • Koulutus- tai oppisopimusopiskelijan ohjaaminen
 • Opiskelijan osaamisen arviointi (näytöt)
 • Työpaikkaohjaajan monimuotoinen rooli
 • Perustutkinto-opiskelijan ”yto-opintojen” työelämätoteutukset
 • Ammatti- ja erikoisammattitutkintoa suorittavan opiskelijan ohjaaminen
 • Yrittäjän oppisopimuksen mentorointi
 • Työelämäpalaute ja työpaikkaohjaajakysely

Infoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen ja pääset vapaasti liittymään Teamsiin mukaan. Sinulla on mahdollisuus esittää kysymyksiä infon lopussa. Tervetuloa linjoille!


Ohjaan.fi -kumppanuusverkoston koulutukset

Keuda on mukana Ohjaan.fi -kumppanuusverkostossa järjestämässä valtakunnallisia verkkokoulutuksia, joissa tutustut työpaikkaohjauksen perusasioihin vapaamuotoisesti yhdessä keskustellen muiden työpaikkaohjaajien kanssa. Keskustelua ohjaavat kokeneet Ohjaan.fi -verkoston asiantuntijat.

Verkkokoulutuksia järjestetään joka kuukausi ja ne koostuvat itsenäisestä opiskelusta ja yhteisistä verkkotapaamisista. Tutustu tarjontaan ja ilmoittaudu mukaan ohjaan.fi -sivustolla.

Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä. Sen menestyksekäs hoitaminen edellyttää perehtymistä koko työelämässä oppimisen prosessiin eli suunnitteluun, toteutukseen/ohjaamiseen ja osaamisen/ näyttöjen arviointiin.

Koulutuksen sisältö:

 • Alkuvaiheen suunnittelu (itsearviointitesti)
 • HOKS ja tutkinnon perusteet ohjaavat suunnittelua
 • Työpaikkaohjaaja perehdyttäjänä ja ohjaajana
 • Työelämässä oppiminen (keskustelu verkossa)
 • Ohjaus ja näytön suunnittelu
 • Palaute osaamisen kehittymisestä
 • Osaamisen arviointi (keskustelu verkossa)
 • Näin onnistun arvioijana
 • Osaamisen arviointi
 • Arvioinnista päättäminen

Ilmoittaudu mukaan täällä Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus | Ohjaan.fi

Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen saat sähköpostitse kouluttajalta ohjeet koulutuksen suorittamiseen. Kaikki oppiminen tapahtuu verkossa: materiaaliin perehtyminen, osaamistesti, valmistautuminen ja osallistuminen kahteen verkkokeskusteluun. Koulutukseen osallistumisesta saat osallistumistodistuksen.

OBS! I oktober också på svenska! Du hittar anmälningslänken här Työelämässä oppimisen ohjaaminen-verkkokoulutus | Ohjaan.fi

Työpaikkaohjaajan tehtävä on tärkeä myös yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa, jossa työelämässä oppimisen ohjaaminen on yrittäjän mentorointia ja sparrausta. Yrittäjän työpaikkaohjaajaa kutsummekin mentoriksi.

Mentoroinnin menestyksekäs hoitaminen edellyttää perehtymistä yrittäjän oppisopimuskoulutuksen erityispiirteisiin ja koko työelämässä oppimisen prosessiin. Mentorointi antaa vahvan tuen ja vuorovaikutteisen ammatillisen vuoropuhelun mahdollisuuden yrittäjälle osaamisensa ja yritystoimintansa kehittämiseen oppisopimuskoulutuksen aikana. Tämä verkkokoulutus antaa tietoa siitä, että mitä sinun tulee yrittäjän mentorina huomioida ohjatessasi yrittäjän osaamisen ja yritystoiminnan kehittämistä.

Koulutuksen sisältö:

 • Ohjaamisen arvopohja
 • Yrittäjä oppijana
 • Kolme prosessia yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa
 • Mitä ohjaaminen on?
 • Ohjaustapaamisen malli
 • Mentorin rooli
 • Opiskelijan mahdollisuudet ja velvollisuudet
 • Mentorin tehtävät
 • Mentorin työkaluja
 • Käytännön ohjeita mentorille

Koulutus toteutetaan Teamsissa ja kestää n. 2 h. Koulutuksen toteutuksesta vastaavat Suomen Oppisopimusosaajat ry:n alaisen Yrittäjyysjaoksen asiantuntijat.

Koulutukseen voit osallistua avoimen Teams-linkin kautta. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita. Katso ajankohdat täältä ja liity mukaan linjoille sinulle sopivana ajankohtana.

Työelämässä oppimisen ohjaaminen yrittäjän oppisopimuskoulutuksessa -verkkokoulutus mentorille | Ohjaan.fi

Koulutuksessa hankit osaamista monikulttuurisesta ohjausosaamisesta, kulttuurien välisistä erovaisuuksista sekä kieli- ja kulttuuritietoisesta ohjauksesta työpaikkaohjaajana toimimisen tueksi. Lisäksi koulutuksen sisältönä on erilaiset ohjaukseen liittyviä menetelmät ja materiaalit, joita voit hyödyntää monikulttuurisen opiskelijan ohjaustilanteissa.

Koulutuksen kokonaiskesto on 6 tuntia, josta 4 tuntia itsenäistä opiskelua materiaaleihin perehtyen sekä 2 tuntia ohjattua verkkokeskustelua Teamsissä.

Ilmoittaudu mukaan täällä Monikulttuurisuusosaaminen ohjauksessa – verkkokoulutus | Ohjaan.fi

Saat ilmoittautumisajan päätyttyä sähköpostitse kouluttajalta ohjeet koulutuksen suorittamiseen. Kaikki oppiminen tapahtuu verkossa: materiaaliin perehtyminen, osaamistesti, valmistautuminen ja osallistuminen verkkokeskusteluun. Koulutukseen osallistumisesta saa osallistumistodistuksen.

Kiinnostaako mentotorointi?

Lue lisää mentoroinnista Mentoripankin sivuilta Mentoripankki