Ohjaus, tuki ja hyvinvointi

Opiskeluhuolto ja -hyvinvointi

Opiskeluhuolto tarkoittaa Keudassa opiskeluhyvinvointia, jonka avulla tuetaan opiskelijoiden yhteisöllistä ja opiskelijan yksilöllistä hyvinvointia. Oppimisympäristöjen terveellisyys ja turvallisuus ovat meille tärkeitä.

Opiskeluhuollon palvelujen piiriin kuuluvat kaikki perustutkintoa, Valma-koulusta ja aikuisten perusopetusta  suorittavat opiskelijat.

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on myös edistää koko oppilaitosyhteisön hyvinvointia. Tärkeää Keudassa on, että opiskeluhuollon palvelut mahdollistavat oppimisen etenemisen eri elämäntilanteissa mahdollisimman joustavasti.

Henkilökohtaista tukea opiskelijoille tarjoavat muun muassa kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja. Suostumuksellasi tueksesi voidaan koota myös opiskeluhuollon toimijoista koostuva ryhmä, jonka kanssa voit yhdessä miettiä tarvitsemaasi tukea.

Keudan toimipisteissä toimivat hyvinvointiryhmät (HYRY), joiden tehtävänä on seurata ja  kehittää opiskeluyhteisön hyvinvointia sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.

Painopisteenä opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä on ennaltaehkäisevä työ. Opiskelijahyvinvoinnin palvelut sisältävät  kuraattori– ja psykologipalveluja sekä opiskeluterveydenhuollon palveluja. Keudan opiskelijoilla on oikeus saada maksutta sellaiset opiskeluhyvinvoinnin palvelut, jotka koulutukseen osallistuminen edellyttää.

Keudassa on laadittu opiskeluhuoltosuunnitelma ja sekä muita turvallista ja hyvinvoivaa opiskelu- ja työympäristöä tukevia suunnitelmia

TuoksutON-kampanja Keudassa

Keudassa järjestetään vuosittain tuksutON-kampanja. Kampanjan tarkoituksena on herätellä ajatuksia tuoksuttomuudesta ja siitä miten voimme huomioida toisemme oppilaitoksessa sekä  työpaikoilla. Hengitysliiton tuoksutON-kampanjasivut