Ohjaushenkilöstölle suunnattu tieto

Paljon hyödyllisiä työkaluja ohjaukseen

Keudan Hakeutumispalvelut tekee yhteistyötä Keski-Uudellamaalla ohjaavien tahojen kanssa. Tarjoamme hakuneuvontaa sekä opinto- ja uraohjausta koulutuksesta kiinnostuneille ja hakijoille. Lisäksi Hakeutumispalvelut esittelee Keudan koulutuksia valtakunnallisissa ja paikallisissa tapahtumissa ja julkaisee Koulutusuutiset-uutiskirjeen.

Olemme koonnet tälle sivulle ohjaustyöhön soveltuvaa materiaalia. Lisäksi löydät Hakijalle-sivuilta kattavat tietopaketit sekä yhteishausta että jatkuvasta hausta. Hakijalle-sivujen alla on omat kokonaisuudet maahanmuuttajille, työttömille ja tutkintoa edeltäviä vaihtoehtoja pohtiville helpottamaan sopivan koulutuspolun valintaa. Näihin sivuihin kannattaa tutustua, kun etsit sopivia koulutusratkaisuja ohjattavillesi.

Video: Ohjausta yhdessä ohjaavien tahojen kanssa

Keudan Koulutusopas

Keudan koulutusopas on kattava tietopaketti yksissä kansissa. Ohjaushenkilöstö voi esimerkiksi käyttää sitä apuna ja tietolähteenä oppilaanohjauksen oppitunneilla uravaihtoehtoja oppilaiden kanssa suunniteltaessa. Koulutusopasta voi selailla sähköisenä versiona. Lisäksi lähetämme selailukappaleet alueen oppilaitoksiin.


Ohjaushenkilöstölle suunnattu uutiskirje

Neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uutiskirjeen teemat liittyvät hakeutumiseen ja opiskeluun Keudassa. Koulutusuutiset voi tilata kuka tahansa, mutta parhaiten se palvelee ohjauksen parissa työskenteleviä. Tilaa nyt ja vinkkaa myös muille työyhteisössäsi!


Infot, vierailut ja tutustumispäivät

Keuda järjestää lukuvuosittain monenlaisia tapahtumia, jotka tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tutustua Keudan koulutuksiin ja toimintaan. Voit osallistua ryhmäsi kanssa esimerkiksi valmiisiin toimipisteiden tutustumispäiviin. Infot ja vierailut -sivuilla kerromme tapahtumista ja esittelymahdollisuuksista tarkemmin.


Keudan videot apunasi

Keudan Youtube-kanavalta löytyy videoita, joissa kerrotaan opiskelusta Keudassa ja esitellään toimipisteitä ja koulutuksia. Esimerkiksi Keudan koulutusten esittely -soittolistalta saat yleistä tietoa opiskelusta Keudassa. Kanava kannattaa ottaa seurantaan, jotta saat tiedon uusista sisällöistä heti, kun ne lisätään.


Siirtyminen työpajalta Keudaan

Keuda on opinnollistanut alueen työpajojen toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että työpajojen arjesta on tunnistettu tutkinnon osiin liittyvät vastaavuudet. Valmentautujalle työpajalla kertynyt osaaminen tunnustetaan osaksi opintoja, kun hän hakeutuu Keudaan.

Työpajojen ja Keudan välille on kehitetty joustava hakeutuminen opintoihin. Työpajalla valmentautuva täyttää hakulomakkeen yhdessä työpajan ohjaajan kanssa. Hakeutumisvaiheessa olemme yhteydessä hakijaan ja tarvittaessa työpajaohjaajaan sähköpostilla tai puhelimitse.

Tunnistetusta oppimisympäristöstä on laadittu raportti työkaluksi työpajalle. Työpajan oppimisympäristön tunnistamisessa käytetään Opetushallituksen hyväksymiä tutkinnon perusteita eli ePerusteita.


Opinto-ohjaajana perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa

Yhteishaun aikana (20.2.–19.3.2024) sivuillamme on kattava tietopaketti perusopetuksen jälkeisestä yhteishausta. Se palvelee niin hakijaa, vanhempia kuin opinto-ohjaajaakin. Ohjaustyössä kannattaa hyödyntää Keudan valmista materiaalia, kuten koulutusopasta, videoita ja esityksiä, jotka löytyvät tältä sivulta.

Harkinnanvaraisen haun liitteiden toimittaminen

Lähetä oppilaasi harkinnanvaraiseen hakuun liittyvät liitteet turvapostina 31.3.2024 mennessä osoitteeseen yhteishaku@keuda.fi.

Lisätietoa harkinnanvaraisesta hausta:
Tuire Aikio
tuire.aikio@keuda.fi
Keudan Hakeutumispalvelut

Opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden tiedonsiirto

Tavoitteena on siirtää perusopetuksesta opetuksen kannalta välttämätöntä tietoa siirtymän sujuvoittamiseksi sekä opiskelijan nivelvaiheen opintojen turvaamiseksi. Tietoja hyödynnetään opintojen suunnittelun tukena.

Siirrettävät tiedot voi toimittaa turvapostina osoitteeseen oppivelvolliset.tiedonsiirto@keuda.fi.

Tiedonsiirtopalaverit

Keudassa järjestetään myös tiedonsiirtopalavereja, joihin voi tulla henkilökohtaisesti antamaan perusopetuksesta Keudaan siirtyneiden tehostettua tai erityistä tukea saaneiden opiskelijoiden tietoja. Tilaisuuksissa on mahdollisuus tavata Keudan erityisopettajia. Aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.


Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA Keudassa

Tästä voit tutustua ja ladata käyttöösi esittelymateriaalin TUVA-opiskelusta Keudassa.


Kysy lisää!

Opinto-ohjaajien yhteystietoluetteloon on koottu Keudan opinto-ohjaajien yhteystiedot vastuualueittain ja toimipisteittäin. Voit aina olla yhteydessä meihin!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700