Työllistymisen tueksi

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa ammattitaitoa ja työllistymismahdollisuuksia tai parantaa valmiuksia toimia yrittäjänä. Työvoimakoulutusta järjestetään aloille, joilla on työvoimatarpeita. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa suoritetaan usein esimerkiksi tutkinnon osia. Lisäksi tarjolla voi olla jatko- tai täydennyskoulutusta eri aloille. Työvoimakoulutus voi olla myös uraohjaus- ja työnhakuvalmennusta, jossa on mahdollisuus tutustua eri aloihin ja saada ohjausta ja tukea omaan työnhakuun.

Hankitun osaamisen hyödyntäminen opinnoissa

Kaikki olemassa oleva osaaminen pyritään tunnistamaan ja mahdollisuuksien mukaan tunnustamaan osaksi opintoja. Hankit vain tutkinnon tai tutkinnon osan edellyttämää puuttuvaa osaamista.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työvoimakoulutuksen lisäksi työttömällä työnhakijalla on muitakin mahdollisuuksia opiskella työttömyysetuudella. Keudan ammatillisen koulutuksen tarjonta on monipuolinen, joten meiltä löytyy monia erilaisia opiskelupolkuja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Omaehtoisista opinnoista tulee aina ensin sopia TE-palveluiden kanssa. Taloudellisen toimeentulon selvittämiseksi on tärkeää, että olet yhteydessä kuntakokeilukunnassa omavalmentajaan ja muissa kunnissa TE-toimistoon.

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömänä työnhakijana sinulla on mahdollisuus opiskella lyhytkestoisia opintoja eli enintään kuuden kuukauden mittaisia opintoja kerran työttömyysjakson aikana. Lyhytkestoisina opintoina on mahdollista suorittaa esimerkiksi tutkinnon osatoteutuksia. Työttömyysetuudella opiskelu on mahdollista puoli vuotta, jos

  • olet vähintään 25-vuotias
  • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Opintojen tulee edistää työllistymistä, eikä mahdollista selkeästi harrastusluonteisia opintoja. Aiemmin keskeytyneitä opintoja on mahdollista jatkaa loppuun, jos opintojen keskeyttämisestä on vähintään vuosi. Opinnoista ja opintojen aloittamisesta on aina sovittava etukäteen TE-toimistossa.

Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilu on 5–10 päivän kestoinen palvelu, jonka aikana voit tutustua tietyn alan opiskeluun ja alan työllistymisvaihtoehtoihin oppilaitoksessa. Kokeilu soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa haluat tutustua alaan ja sen vaatimuksiin tarkemmin ennen opiskelemaan hakeutumista.

Koulutuskokeiluun haetaan sen jälkeen, kun on saanut lähetteen TE-toimistosta, KELAsta tai muulta maksavalta taholta. Keudaan haku tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hakeutumispalvelut@keuda.fi. Koulutuskokeilun hinta on 100 euroa/päivä, joka sisältää kokeiluohjelman, lounaan sekä kirjallisen palautteen. Erilliskustanteisena on mahdollista sopia myös lukitestauksesta ja matematiikan testistä.

Uraohjaus ennen hakeutumista

Henkilökohtaisessa uraohjauksessa saat apua sopivan koulutuksen valintaan. Etsitään yhdessä elämäntilanteeseesi sopivia koulutusvaihtoehtoja Keudan monipuolisesta tarjonnasta. Uraohjauksen ajanvarauskalenterin löydät täältä:

Koulutusratkaisut irtisanomis- ja lomautustilanteissa

Toimimme myös työnantajien kumppanina erilaisissa irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Monipuolisten koulutusratkaisujen avulla voidaan tukea työntekijöiden työllistymistä ja työssä pysymistä.

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700