Työllistymisen tueksi

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksen tavoitteena on parantaa ammattitaitoa ja työllistymismahdollisuuksia tai parantaa valmiuksia toimia yrittäjänä. Työvoimakoulutusta järjestetään aloille, joilla on työvoimatarpeita. Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa suoritetaan usein esimerkiksi tutkinnon osia. Lisäksi tarjolla voi olla jatko- tai täydennyskoulutusta eri aloille. Työvoimakoulutus voi olla myös uraohjaus- ja työnhakuvalmennusta, jossa on mahdollisuus tutustua eri aloihin ja saada ohjausta ja tukea omaan työnhakuun.

Hankitun osaamisen hyödyntäminen opinnoissa

Kaikki olemassa oleva osaaminen pyritään tunnistamaan ja mahdollisuuksien mukaan tunnustamaan osaksi opintoja. Hankit vain tutkinnon tai tutkinnon osan edellyttämää puuttuvaa osaamista.

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työvoimakoulutuksen lisäksi työttömällä työnhakijalla on muitakin mahdollisuuksia opiskella työttömyysetuudella. Keudan ammatillisen koulutuksen tarjonta on monipuolinen, joten meiltä löytyy monia erilaisia opiskelupolkuja ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Omaehtoisista opinnoista tulee aina ensin sopia TE-palveluiden kanssa. Taloudellisen toimeentulon selvittämiseksi on tärkeää, että olet yhteydessä kuntakokeilukunnassa omavalmentajaan ja muissa kunnissa TE-toimistoon.

Lyhytkestoinen opiskelu työttömyysetuudella

Työttömän työnhakijan on mahdollista opiskella lyhytkestoisia, enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuudella. Lyhytkestoisten opintojen aikana työnhakijalla on yhä velvollisuus hakea ja vastaanottaa työtä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin. TE-toimisto tai kuntakokeilu ei tarkastele sitä, ovatko opinnot pää- tai sivutoimisia. Opintojen kesto pitää olla tiedossa.
Lyhytkestoisten opintojen opiskelu työttömyysetuudella on mahdollista, jos

  • olet vähintään 25-vuotias
  • opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Ota yhteyttä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijaan ennen opintojen alkamista yhteydenottopyynnöllä tai soita henkilöasiakkaan yleiseen neuvontapalveluun.

Koulutuskokeilu

Haluaisitko tutustua tarkemmin tiettyyn koulutusalaan ja selvittää, mitä mahdollisuuksia ala tarjoaa ja millaista opiskelu on? Tai haluaisitko selvittää, millaisia valmiuksia alan työtehtävät edellyttävät ja sovellutko sinä näihin tehtäviin esimerkiksi joidenkin terveydellisten rajoitusten vuoksi?

Koulutuskokeilu on hyvä mahdollisuus saada näihin kysymyksiin vastaus. Koulutuskokeilun tavoitteet ja sisältö suunnitellaan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti ja ne sisältävät tutustumista alan eri koulutussisältöihin, työssä vaadittuihin taitoihin ja ohjauskeskusteluja opinto-ohjaajan ja ammatillisen opettajan kanssa. Kokeilujaksoon voidaan tarvittaessa liittää myös erityisopettajan tekemää arviointia soveltuvuudesta koulutusalalle. Koulutuskokeilun kesto sovitaan yksilöllisesti, enintään sen kesto on 10 päivää.

Koulutuskokeilu on maksullinen palvelu, jonka lähettävä taho, kuten TE-toimisto, Kela tai vakuutusyhtiö maksaa asiakkaalleen. Koulutuskokeilun hinta on 100 euroa/päivä, mikä sisältää lähetteen tavoitteisiin vastaavan kokeiluohjelman, lounaan sekä kirjallisen yhteenvedon kokeilujaksosta. Erilliskustanteisena toteutamme Niilo Mäki -instituutin lukiseulan ja KTLT-matematiikan testin. Hinta on 60 euroa/testi.

Koulutuskokeiluun voidaan liittää myös RSMP-profiili. Reiss School Motivation Profile® -profiilin avulla opinto-ohjaaja tukee nuorta hänen tulevaisuutensa suunnittelussa koulumenestykseen, asenteisiin, ihmissuhteisiin ja uratoiveisiin liittyen. RSMP®-profiili on tarkoitettu 12–25-vuotiaille eri elämänvaiheissa oleville nuorille, jotka haluavat tunnistaa ja vahvistaa omia kiinnostuksen kohteitaan ja persoonallisuuspiirteitään. Profiloinnin avulla nuori saa vahvistusta koulutuksen valintaan, jatko-opinnoissa menestymiseen ja itselle sopivan työpaikan valintaan.

Hinta 85 €/ sis. 60 min purkukeskustelun RSMP-koulumotivaatiovalmentaja opinto-ohjaaja Hannu Seppäsen kanssa.

Keskustele oman ohjaavan tahosi kanssa mahdollisuudesta osallistua koulutuskokeiluun Keudaan. Koulutuskokeiluun on mahdollista hakeutua joustavasti ympäri vuoden. Ohjaava taho toimittaa koulutuskokeilulähetteen osoitteeseen hakeutumispalvelut@keuda.fi

Lisätietoja

Aarnio Sari

Opinto-ohjaaja

+358401744442

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Uraohjaus ennen hakeutumista

Henkilökohtaisessa uraohjauksessa saat apua sopivan koulutuksen valintaan. Etsitään yhdessä elämäntilanteeseesi sopivia koulutusvaihtoehtoja Keudan monipuolisesta tarjonnasta. Uraohjauksen ajanvarauskalenterin löydät täältä:

Koulutusratkaisut irtisanomis- ja lomautustilanteissa

Toimimme myös työnantajien kumppanina erilaisissa irtisanomis- ja lomautustilanteissa. Monipuolisten koulutusratkaisujen avulla voidaan tukea työntekijöiden työllistymistä ja työssä pysymistä.

Kysy lisää!

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700