Digitaalisesti vaikuttava Keuda

Keuda innostaa uusien teknologioiden opiskeluun, kokeiluun ja käyttöönottoon

Seitsemän Keski-Uudenmaan kunnan yhdessä omistama koulutuskuntayhtymä Keuda kasvattaa ammattitaitoisia tekijöitä, jotka osaavat hyödyntää työssään monipuolisesti uuden teknologian mahdollisuuksia.

Keudan tarjoaa yritys- ja opiskelija-asiakkailleen yksilöllisiä ja vaikuttavia koulutus- ja kehittämispalveluita. Keudan tehtävä on edistää myös toimialueensa elinvoimaa kouluttamalla eri alojen ammattilaisista rohkeita teknologian käyttäjiä.

Digitaalisen oppimispolkumme avulla edistämme opettajiemme ja oppilaidemme valmiuksia muuttuvan työelämän vaatimuksiin. Hyödynnämme opetussuunnitelmassamme aktiivisesti erilaisia digitaalisia uuden teknologian ratkaisuja, jotka kannustavat opiskelijoita teknologian monipuoliseen ja ennakkoluulottomaan kokeiluun ja käyttöönottoon.

Keuda tekee aktiivista kehitystyötä älykkäiden oppimisympäristöjen kehittämisessä.
Digitaaliset mahdollisuudet virtuaalimaailmoista uusiin teknologioihin kuten lisätyn todellisuuden teknologia (AR), VR ym. rikastavat useita Keudan eri aloja.

Ajankohtaista