Opintojen suunnittelu ja seuranta – HOKS

Hoks / Hops on opiskelun suunnitelma

Opintojen suunnittelu lähtee käyntiin, kun laadit vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin tai henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman HOPSin. Se tehdään siis yhteistyössä heti opintojesi alussa ja sitä päivitetään keskustellen opintojen aikana tarpeen mukaan. HOKSissa sitoudut opiskelemaan suunnitelman mukaan, joten sen tekemiseen kannattaa panostaa.

Hoksiin valmistautuminen

Pohdi, mitkä ovat tavoitteesi tutkinnon suhteen? Mitä suunnitelmia sinulla on tulevaisuudelle? Tutustu HOKSin mahdollisuuksiin meillä Keudassa. Mieti myös, tarvitsetko yleisen tuen ja ohjauksen lisäksi erityistä tukea opintoihisi? Tuen tarpeen määrittelyssä sinulle voi olla apuna Crear – digitaalinen palvelutarpeenarviointi. HOKS laaaditaan yhteistyössä ja keskustellen. Keskustelussa voi olla mukana tarpeen mukaan myös esimerkiksi erityisopettaja, opinto-ohjaaja tai huoltajasi mikäli olet alaikäinen.

Pohdinnan jälkeen on hyvä ryhtyä käytännön toimiin. Tutustu tutkintosi perusteisiin E-perusteet palvelussa. Ohjeet palvelun käyttöön löydät tämän sivun lopusta kohdasta Tutkintojen ja koulutusten toteutussuunnitelmat. Aseta tavoitteeksi selventää itsellesi, mitä tutkinto tai sen osa pitää sisällään, mitä pitäisi oppia ja mitkä ovat arvioinnin kriteerit. Vertaa nyt sinulla jo olevaa osaamista tutkinnossa kuvattuun. Tämä muodostaa pohjan mahdolliselle osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle.

Hoksin jälkeen, muista vastata valtakunnalliseen vastaa amispalauteeseen. Saat linkin sähköpostiisi.

Hoksin sisältö

Hoksissa sovitaan mitä opiskelet, mikä on opiskelun aikataulu ja missä opiskelu tapahtuu. Myös näyttöjen ja urasuunnitelmasi laadinta ovat osa HOKSia. Suunnitelmaa päivitetään aina kun siihen tulee muutoksia. Oma aktiivisuutesi on avaintekijä onnistuneeseen opintopolkuun. Hoksiin suunnittelemaasi sisältöä pääset tarkastelemaan Studentassa.

  • tavoitteena oleva tutkinto tai tutkinnon osat
  • tiedot aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa
  • osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt
  • osaamisen osoittaminen eli näytöt
  • yksilölliset ohjaus- ja tukitoimet sekä mahdollinen erityisen tuen sisältö
  • opiskelijan urasuunnitelma.

Ammatillisen perustutkinnon muodostuminen

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 osaamispistettä (osp). Opiskeluaika on pääsääntöisesti kolme vuotta ja vuoden aikana saavutettu osaaminen vastaa noin 60:tä osaamispistettä. Opintoaika riippuu siitä, mitä osaamista sinulla jo on ja millaisen opiskelusuunnitelman teet vastuuopettajasi kanssa. Osaamista sinulle on voinut kertyä esimerkiksi aiemmista opinnoistasi tai työkokemuksestasi.

Ammatillinen perustutkinto 180 osp

  • ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
  • yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Perustutkinnosta riippuen ammatillisten tutkinnon osien määrä ja laajuus vaihtelevat, mutta niiden kokonaislaajuus on 145 osaamispistettä. Ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat sekä pakollisista että valinnaisista tutkinnon osista.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua ammatin oppimista ja sitä sisältyy ammatillisiin tutkintoihin noin puoli vuotta opintojen aikana. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana  olet yksi työntekijä muiden työntekijöiden joukossa. Sinulle on nimetty  työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin ja eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Työpaikalla järjestettävää koulutusta voidaan laajentaa, jolloin opintoja suoritetaan vähemmän oppilaitoksessa ja enemmän työpaikalla. Nykyisin yhä useampi nuori suorittaa osan työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ulkomailla Keudan kumppaneiden tai opiskelijan omien verkostojen kautta hankituissa yrityksissä.

Näytöt ovat ammattiosaamisen arviointia. Käytännössä näytöt ovat työelämässä tehtäviä työkokonaisuuksia eli työprosesseja. Useimmiten opiskelija itse, opettaja ja/tai työelämän edustaja osallistuvat näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Äidinkieli tai suomi toisena kielenä4 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Ruotsi 1 osp
Vieras kieli (englanti) 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Matematiikka 4 osp
Fysiikka ja kemia 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
Työelämässä toimiminen 2 osp
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (liikunta ja terveystieto) 2 osp
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Valinnaiset: 9 osp, jotka voi valita yhdestä, kahdesta tai kolmesta yllämainitusta korista.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Äidinkieli tai suomi toisena kielenä4 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Ruotsi 1 osp
Vieras kieli (englanti) 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Matematiikka 4 osp
Fysiikka ja kemia 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
Työelämässä toimiminen 2 osp
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (liikunta ja terveystieto) 2 osp
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Valinnaiset: 9 osp, jotka voi valita yhdestä, kahdesta tai kolmesta yllämainitusta korista.

Yksilölliset opinnot ammatillisessa koulutuksessa – Youtube >

Ytojen opiskelu ja tunnustaminen >


Tutkintojen ja koulutusten toteutussuunnitelmat

Ammatillisten tutkintojen ja TUVA-koulutuksen valtakunnallisiin perusteisiin on julkaistu toteutussuunnitelmat, joista näet millaisia suorituspolkuja ja toteutuksia Keudassa on tarjolla ja minkä mukaan voit suunnitella omaa opintopolkuasi.

Perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden Keudan toteutussuunnitelmat on julkaistu Opintopolussa ja löydät ne tästä linkistä.

Näin löydät etsimäsi tutkinnon

Voit hakea etsimäsi tutkinnon kirjoittamalla hakukenttään tutkinnon nimen tai selaamalla sivuja sivun alla osassa olevien sivunumeroiden avulla. Klikkaamalla oikeaa tutkinnon nimeä, saat näkyviin paikallisten toteutussuunnitelmien listan, josta löytyy myös Keudan suunnitelma.

Näin löydät tutkinnon sivulta tutkinnon suorituspolut

Kuvaukset tutkinnon suorittamiseksi näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Suorituspolut” otsikkoa ja sen alla olevia suorituspolkujen nimiä.

Näin löydät tutkinnon sivulta tutkinnon osien toteutussuunnitelmat

Keudassa tarjottavat tutkinnon osat näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Keudassa tarjolla olevat tutkinnon osat” -otsikkoa. Valikossa on lista kaikista tutkinnon osista sekä pakolliset että valinnaiset.

Näin muodostat oman opintopolkusi

Tutkinnon suorituspoluista näet vaihtoehtoja erilaisista osaamisaloista tai mahdollisista poluista erilaisiin työtehtäviin. Suorituspoluissa on kuvattu pakolliset tutkinnon osat, jotka sinun tulee suorittaa ja valinnaiset tutkinnon osat, joita suorituspolussa valitaan sopien eri osaamisaloihin tai työtehtäviin. Opintojen alussa sinua ohjataan näiden valintojen tekemisessä ja oman opintopolkusi muodostamisessa.

Perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden Keudan toteutussuunnitelmat on julkaistu Opintopolussa ja löydät ne tästä linkistä.

Näin löydät etsimäsi tutkinnon

Voit hakea etsimäsi tutkinnon kirjoittamalla hakukenttään tutkinnon nimen tai selaamalla sivuja sivun alla osassa olevien sivunumeroiden avulla. Klikkaamalla oikeaa tutkinnon nimeä, saat näkyviin paikallisten toteutussuunnitelmien listan, josta löytyy myös Keudan suunnitelma.

Näin löydät tutkinnon sivulta tutkinnon suorituspolut

Kuvaukset tutkinnon suorittamiseksi näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Suorituspolut” otsikkoa ja sen alla olevia suorituspolkujen nimiä.

Näin löydät tutkinnon sivulta tutkinnon osien toteutussuunnitelmat

Keudassa tarjottavat tutkinnon osat näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Keudassa tarjolla olevat tutkinnon osat” -otsikkoa. Valikossa on lista kaikista tutkinnon osista sekä pakolliset että valinnaiset.

Näin muodostat oman opintopolkusi

Tutkinnon suorituspoluista näet vaihtoehtoja erilaisista osaamisaloista tai mahdollisista poluista erilaisiin työtehtäviin. Suorituspoluissa on kuvattu pakolliset tutkinnon osat, jotka sinun tulee suorittaa ja valinnaiset tutkinnon osat, joita suorituspolussa valitaan sopien eri osaamisaloihin tai työtehtäviin. Opintojen alussa sinua ohjataan näiden valintojen tekemisessä ja oman opintopolkusi muodostamisessa.

Keudassa on tarjolla aikuisten perusopetusta, jonka valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löydät tästä linkistä.

Kesän opiskelumahdollisuudet Keudassa

Kesän voi käyttää myös osaamista kerryttäen.  Jokaisella toimialalla on mahdollisuus tehdä opintoja läpi kesän. Jos opiskelija on kesätöissä, sen ohessa on mahdollisuus oppimispäiväkirjaa tekemällä hankkia suoraan osaamista HOKSin mukaan. Työpaikalle voidaan myös tehdä oppisopimus tai jos työ ei ole palkkatyötä niin koulutussopimus.

Ammatillisia opintoja on myös tarjolla erilaisissa kesäpajoissa ja projekteissa lähes kaikissa toimipaikoissa.  Kysy lisää näistä mahdollisuuksista vastuuohjaajalta tai toimialapäälliköltä. Osuuskunta Yrittämön kautta toimintaa järjestetään ainakin Nurmijärvellä ja Mäntsälässä. Lisätietoja antaa Osuuskunnan vetäjä Tiina Myrsky ( tiina.myrsky@keuda.fi)

Pakollisia ja valinnaisia YTO-opintoja on mahdollista tehdä kesän aikana niin verkossa kuin yto-pajoissakin.