Opintojen suunnittelu ja seuranta – HOKS

HOKS on opiskelun suunnitelma

Opintojen suunnittelu lähtee käyntiin, kun laadit vastuuopettajasi kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman eli HOKSin. Se tehdään siis yhteistyössä heti opintojesi alussa ja sitä päivitetään keskustellen opintojen aikana tarpeen mukaan. HOKSissa sitoudut opiskelemaan suunnitelman mukaan, joten siihen kannattaa panostaa.

HOKSiin valmistautuminen

Pohdi, mitkä ovat tavoitteesi tutkinnon suhteen? Mitä suunnitelmia sinulla on tulevaisuudelle? Tutustu HOKSin mahdollisuuksiin meillä Keudassa. Mieti myös, tarvitsetko yleisen tuen ja ohjauksen lisäksi erityistä tukea opintoihisi? Tuen tarpeen määrittelyssä sinulle voi olla apuna Crear – digitaalinen palvelutarpeenarviointi.

Pohdinnan jälkeen on hyvä ryhtyä käytännön toimiin. Tutustu tutkintosi perusteisiin. Se selventää sinulle, mitä tutkinto tai sen osa pitää sisällään, mitä pitäisi oppia ja mitkä ovat arvioinnin kriteerit. Vertaa nyt sinulla jo olevaa osaamista tutkinnossa kuvattuun. Tämä muodostaa pohjan mahdolliselle osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle.  E-perusteet palvelusta löydät kaikkien ammatillisten tutkintojen perusteet.

Hoksin jälkeen, muista vastata valtakunnalliseen vastaa amispalauteeseen. Saat linkin sähköpostiisi.

Hoksin sisältö

Opintojen muodostuminen

Ammatillinen perustutkinto suoritetaan hankkimalla osaamista ammatillisista ja yhteisistä tutkinnon osista. Osaamista kerrytetään lähiopetuksessa ja työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (ent. työssäoppiminen). Koulutuksesta työpaikalla sovitaan koulutussopimuksella. Osaaminen osoitetaan  pääosin työpaikoilla tehtävissä näytöissä (sekä nuoret että aikuisopiskelijat).

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan vähintään 180 osaamispistettä (osp). Opiskeluaika on pääsääntöisesti kolme vuotta ja vuoden aikana saavutettu osaaminen vastaa noin 60:tä osaamispistettä. Opintoaika riippuu siitä, mitä osaamista sinulla jo on ja millaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) teet vastuuopettajasi avustuksella. Osaamista sinulle on voinut kertyä esimerkiksi aiemmista opinnoistasi tai työkokemuksestasi.

Tutkinnon osat:

  1. Ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä
  2. Yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä, jotka jaetaan pakollisiin ja valinnaisiinYHTEENSÄ 180 osp

Pakolliset tutkinnon osat

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

Äidinkieli 4 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 2 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Ruotsi 1 osp
Vieras kieli (englanti) 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

Matematiikka 4 osp
Fysiikka ja kemia 2 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen 2 osp
Työelämässä toimiminen 2 osp
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (liikunta ja terveystieto) 2 osp
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

Valinnaiset: 9 osp, jotka voi valita yhdestä, kahdesta tai kolmesta yllämainitusta korista.

Ammatilliset opinnot

Perustutkinnosta riippuen ammatillisten tutkinnon osien määrä ja laajuus vaihtelevat, mutta niiden kokonaislaajuus on 145 osaamispistettä. Ammatilliset tutkinnon osat muodostuvat sekä pakollisista että valinnaisista tutkinnon osista.

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista ja ohjattua ammatin oppimista ja sitä sisältyy ammatillisiin tutkintoihin noin puoli vuotta opintojen aikana. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen aikana  olet yksi työntekijä muiden työntekijöiden joukossa. Sinulle on nimetty  työpaikkaohjaaja, joka auttaa ja neuvoo työpaikan sääntöihin ja eri työtehtäviin liittyvissä asioissa. Työpaikalla järjestettävää koulutusta voidaan laajentaa, jolloin opintoja suoritetaan vähemmän oppilaitoksessa ja enemmän työpaikalla. Nykyisin yhä useampi nuori suorittaa osan työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ulkomailla Keudan kumppaneiden tai opiskelijan omien verkostojen kautta hankituissa yrityksissä.

Näytöt ovat ammattiosaamisen arviointia. Käytännössä näytöt ovat työelämässä tehtäviä työkokonaisuuksia eli työprosesseja. Useimmiten opiskelija itse, opettaja ja/tai työelämän edustaja osallistuvat näyttöjen suunnitteluun ja arviointiin.

Yhteiset tutkinnon osat

Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy yleissivistäviä opintoja 35 osaamispistettä. Yhteisissä tutkinnon osissa suoritetaan 26 osp pakollisia ja 9 osp valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot ja niiden sisältö tarkentuvat opintojen alkaessa.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osiltaan vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muuten hankittu osaaminen arvioiduksi, tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan korvata tutkinnon eri osia osaamisen mukaan.

Jos sinulla on aikaisempia ammatillisia opintoja tai sellaista työkokemusta tai muuta kertynyttä osaamista, joka saattaisi korvata vaadittavia opintoja, ota yhteyttä vastuuopettajaasi, opettajaan tai opinto-ohjaajaan.

Osaamisen tunnustamista voit hakea ennen opintojen alkua tai heti sen opintojakson sisällön selvittyä. Sinun kannattaa myös pohtia, onko hakeminen tarkoituksenmukaista  opintojen  ja ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta. Asiasta on hyvä keskustella opettajan kanssa. Jos olet tyytymätön osaamisen tunnustamisesta tehtyyn päätökseen, sinulla on oikeus tehdä asiasta oikaisupyyntö.


Tutkintojen ja koulutusten toteutussuunnitelmat

Ammatillisten tutkintojen ja Valma-koulutuksen valtakunnallisiin perusteisiin on julkaistu toteutussuunnitelmat, joista näet millaisia suorituspolkuja ja toteutuksia Keudassa on tarjolla ja minkä mukaan voit suunnitella omaa opintopolkuasi.

Ammatilliset tutkinnot

Perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden Keudan toteutussuunnitelmat on julkaistu opintopolussa ja löydät ne tästä linkistä.

Näin löydät etsimäsi tutkinnon

Voit hakea etsimäsi tutkinnon kirjoittamalla hakukenttään tutkinnon nimen tai selaamalla sivuja sivun alla osassa olevien sivunumeroiden avulla. Tutkinnon toteutussuunnitelma avautuu tutkinnon nimeä klikkaamalla.

Näin löydät tutkinnon sivulta tutkinnon suorituspolut

Kuvaukset tutkinnon suorittamiseksi näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Suorituspolut” otsikosta ja sen alla olevia suorituspolkujen nimiä.

Näin löydät tutkinnon sivulta tutkinnon osien toteutussuunnitelmat

Keudassa tarjottavat tutkinnon osat näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Tutkinnon osat” otsikkoa. Valikossa on lista kaikista tutkinnon osista sekä pakolliset että valinnaiset.

Näin muodostat oman opintopolkusi

Tutkinnon suorituspoluista näet vaihtoehtoja erilaisista osaamisaloista tai mahdollisista poluista erilaisiin työtehtäviin. Suorituspoluissa on kuvattu pakolliset tutkinnon osat, jotka sinun tulee suorittaa ja valinnaiset tutkinnon osat, joita suorituspolussa valitaan sopien eri osaamisaloihin tai työtehtäviin. Opintojen alussa sinua ohjataan näiden valintojen tekemisessä ja oman opintopolkusi muodostamisessa.

VALMA-koulutus

Keudan toteutussuunnitelma VALMA-koulutukseen on julkaistu opintopolussa ja löydät sen tästä linkistä. Kirjoita hakukenttään ”VALMA” ja koulutus löytyy helpoiten. Koulutuksen toteutussuunnitelma avautuu VALMA-nimeä klikkaamalla. 

Näin löydät koulutuksen sivulta erilaiset suorituspolut

Kuvaukset koulutuksen suorittamiseksi näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Suorituspolut” -otsikkoa ja sen alla olevia suorituspolkujen nimiä.

Näin löydät koulutuksen sivulta koulutuksen osien toteutussuunnitelmat

Keudassa tarjottavat koulutuksen osat näet klikkaamalla vasemmassa reunassa “Koulutuksen osat” -otsikkoa. Valikossa on lista kaikista koulutuksen osista, joita voit valita.

Näin muodostat oman opintopolkusi

Koulutuksen suorituspoluista näet vaihtoehtoja erilaisista poluista, joista voit valita omiin tavoitteisiisi sopivan toteutuksen. Opintojen alussa sinua ohjataan näiden valintojen tekemisessä ja oman opintopolkusi muodostamisessa.

Aikuisten perusopetus

Keudassa on tarjolla aikuisten perusopetusta, jonka valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet löydät tästä linkistä.


Kesän opiskelumahdollisuudet Keudassa

Kesän voi käyttää myös osaamista kerryttäen.  Jokaisella toimialalla on mahdollisuus tehdä opintoja läpi kesän. Jos opiskelija on kesätöissä, sen ohessa on mahdollisuus oppimispäiväkirjaa tekemällä hankkia suoraan osaamista HOKSin mukaan. Työpaikalle voidaan myös tehdä oppisopimus tai jos työ ei ole palkkatyötä niin koulutussopimus.

Ammatillisia opintoja on myös tarjolla erilaisissa kesäpajoissa ja projekteissa lähes kaikissa toimipaikoissa.  Kysy lisää näistä mahdollisuuksista vastuuohjaajalta tai toimialapäälliköltä. Osuuskunta Yrittämön kautta toimintaa järjestetään ainakin Nurmijärvellä ja Mäntsälässä. Lisätietoja antaa Osuuskunnan vetäjä Tiina Myrsky ( tiina.myrsky@keuda.fi)

Pakollisia ja valinnaisia YTO-opintoja on mahdollista tehdä kesän aikana niin verkossa kuin yto-pajoissakin.