Aiemman osaamisen tunnustaminen

Sinulla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osiltaan vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muuten hankittu osaaminen arvioiduksi, tunnistetuksi ja tunnustetuksi. Osaamisen tunnustamisella voidaan korvata tutkinnon eri osia osaamisesi mukaan.

Jos sinulla on aikaisempia ammatillisia opintoja tai sellaista työkokemusta tai muuta kertynyttä osaamista, joka saattaisi korvata vaadittavia opintoja, ota yhteyttä vastuuopettajaasi, opettajaan tai opinto-ohjaajaan. Omaa osaamista suhteessa suoritettavaan tutkintoon voit tarkastella katsomalla tutkinnon ammattitaitovaatimuksia eperusteet.opintopolku.fi -sivustolta.

Osaamisen tunnustamista voit hakea ennen opintojen alkua tai heti sen opintojakson sisällön selvittyä. Sinun kannattaa myös pohtia, onko hakeminen tarkoituksenmukaista  opintojen  ja ammattitaidon kehittymisen näkökulmasta. Asiasta on hyvä keskustella opettajan kanssa. Jos olet tyytymätön osaamisen tunnustamisesta tehtyyn päätökseen, sinulla on oikeus tehdä asiasta oikaisupyyntö.

Osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta sovitaan HOKSissa/HOPSissa

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että aiemmin hankkimasi osaaminen selvitetään. Osoittamaasi osaamista, joka vastaa suoritettavassa tutkinnossa /koulutuksessa edellytettyä osaamista tai ammattitaitoa, voidaan tunnustaa suoraan suoritettavaan tutkintoon (sisällyttäminen). Muissa tapauksissa arvioijat arvioivat osaamisen vastaavuutta ja ajantasaisuutta. Osaamisen vastaavuutta ja ajantasaisuutta voidaan arvioida toimittamistasi asiakirjoista ja muista selvityksistä. Apuna voi käyttää esimerkiksi haastatteluja ja portfolioita.

Käy vastuuopettajasi kanssa HOKS/HOPS-keskustelussa läpi, mitä osaamisen tunnustamisia haet. Toimita alkuperäinen tai oikeaksi todistettu jäljennös todistuksista ja opintosuoritusotteista opintotoimistoon, vastuuopettajallesi tai opinto-ohjaajallesi.

Ammatilliset tutkinnon osat

Jos sinulla on saman tutkinnon voimassa olevan opintosuunnitelman mukaisia ammatillisia opintosuorituksia, aikaisemmat suoritukset sisällytetään tutkintoosi.

Jos sinulla on saman tutkinnon ei-voimassa olevia ammatillisia opintosuorituksia, ole yhteydessä opettajaan, joka arvioi opintojen vastaavuuden ja ajantasaisuuden.

Tutkintoosi on mahdollista liittää ammatillinen valinnainen tutkinnon osa toisesta ammatillisesta tutkinnosta, lukio-opinnoista tai korkeakouluopinnoista. Tämän ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan ajantasaisuuden arvioinnin ja liittämisen tekee kaksi opettajaa. Ole yhteydessä vastuuopettajaasi, jos haluat, että tutkintoosi liitetään tutkinnon osa toisesta tutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat (ytot)

Jos sinulla on lukio-opintoja, jotka on suoritettu 1.8.2005 voimaan tulleen tai sen jälkeisen lukion opetussuunnitelman mukaan, lukio-opinnot voidaan sisällyttää ammatillisen tutkintosi yto-opinnoiksi. Jos olet suorittanut lukio-opintoja aikaisemman kuin vuoden 2005 voimaan tulleen opetussuunnitelman mukaisesti, voit näyttää osaamisesi Osaamossa.

Jos olet suorittanut ammatillisessa koulutuksessa ytoja 1.8.2015 voimaan tulleen tutkinnon perusteen mukaan, ne voidaan tunnustaa tutkintosi yhteisiin tutkinnon osiin. Jos olet tehnyt opinnot mainittua ajankohtaa aiemmin, voit näyttää osaamisesi Osaamossa.

Osaamoja järjestetään toimipisteissä erillisen aikataulun mukaan. Tarkemmat tiedot osaamosta ja sähköisestä ajanvarauksesta saat yto-opettajilta. Ja toki voit tässä tapauksessa myös suorittaa verkkokursseja tai osallistua opetukseen.

Osaan.fi

E-perusteet