Aiemman osaamisen tunnustaminen

Hyödynnä aiempi osaamisesi 

Kun aloitat opintosi Keudassa, sinulla saattaa olla jo paljon osaamista aikaisemmista opinnoista, työkokemuksesta tai harrastuksista. Osaamista voidaan tunnistaa esittämiesi todistusten ja muiden selvitysten esimerkiksi haastattelun tai osaamiskartoituksen perusteella.  

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen tarkoittaa sitä, että aiemmin hankkimasi osaaminen selvitetään ja sinut ohjataan tarvittaessa osoittamaan osaamisesi näytössä. 

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen tarkoittaa sitä, että sinun osaamistasi voidaan tunnustaa eli hyväksyä suoraan suoritettavaan tutkintoon.  

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen askel askeleelta 

Toimi ohjeiden mukaan ja kysy tarvittaessa lisätietoa vastuuopettajalta tai opinto-ohjaajaltasi. Pääpiirteissään etenemme näin: 

 1. Perehdyt osaamisen tunnustamisen ohjeistukseen opintojen aloituspäivän infossa ja tutustumalla tämän sivun sisältöön. 
 1. Perehdy tutkintosi perusteisiin ePerusteet –palvelussa.  
 1. Tutustu Ostu-opastajaa
 1. Toimita tarvittavat todistukset ja muut dokumentit osaamisen tunnustamista varten. Oma Opintopolku -palvelun käyttöohjeet 
 1. Tee pyyntö osaamisen tunnustamisesta Studentassa TAI ilmoittaudut Keuda.fi/ opiskelijalle -sivulta Osaamoon. Osaamossa voit näyttää osaamisesi ja saada siitä arvioinnin: hyödynnä Ostu-opastajaa 
 1. Tarkasta osaamisen tunnustamisen arviointikirjaukset Studentasta välilehdeltä Koulutus.  

Tarvittavat dokumentit ja Oma Opintopolku -palvelu  

Sinun osaamistasi voidaan arvioida todistuksista, opintosuoritusotteista ja muista dokumenteista. Voit toimittaa alkuperäiset dokumentit opintotoimistoon tai sähköisesti Oma Opintopolku –palvelun kautta. Palveluun kirjaudutaan mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla. Palvelussa voit muodostaa linkin, jonka avulla jaat valitsemasi opinto- ja tutkintosuoritukset: 

 • Perusopetus, lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus vuodesta 2018 alkaen. 
 • Korkeakoulutus pääosin vuodesta 1995 alkaen.  
 • Tätä vanhempia suorituksia ei löydy Oma Opintopolku-palvelusta, vaan tarvitsemme osaamisen tunnustamiseen alkuperäiset todistukset, jotka skannataan opintotoimistossa. 

Huomioi, että osaamisen tunnustaminen tehdään siitä todistuksesta tai muusta dokumentista, jossa arvosana on ensimmäistä kertaa (alkuperäinen todistus). Dokumenttien lisäksi osaamisen vastaavuutta ja ajantasaisuutta voidaan arvioida myös hyödyntäen esimerkiksi haastatteluja ja portfolioita.  

Jos video ei avaudu, pääset siihen myös tästä linkistä: Video Oma Opintopolku-käyttämisestä 

Täältä löydät tarkemmat ohjeet kirjautumisesta Oma Opintopolkuun mobiilivarmenteella tai verkkopankkitunnuksella.

Tutustu osaamistavoitteisiin 

Ennen kuin haet osaamisen tunnustamista, tutustu tutkinnon tai koulutuksen osaamistavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Vertaa omaa osaamistasi asetettuihin osaamistavoitteisiin. Mieti, vastaako sinun osaamisesi näitä tavoitteita.  

 • Ammatillisten opintojen ammattitaitovaatimuksia ja yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteista kerrotaan Opintopolun ePerusteet -palvelussa. 
 • Yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteisiin voi tutustua myös Pinjassa Osaamispassien kautta

Yhteisten tutkinnon osien (yto) tunnustaminen 

Myös yhteisten aineiden opintoja voidaan tunnustaa ammatillisen perustutkinnon tai lukion opinnoista, jos ne on arvioitu numerolla ja ne vastaavat yto-aineiden osaamistavoitteita.  

Ota huomioon seuraavat aikarajoitukset. 

Lukio-opinnot: 

1.8.2005 voimaan tulleiden perusteiden mukaiset opinnot 
ja sitä myöhemmin tehdyt opinnot voidaan sisällyttää osaksi opintojasi. 

Jos olet suorittanut lukio-opintoja ennen1.8.2005 voit näyttää osaamisesi Osaamossa

Ammatillinen perustutkinto: 

1.8.2015 voimaan tulleiden perusteiden mukaiset opinnot 
ja sitä myöhemmin tehdyt opinnot voidaan tunnustaa osaksi opintojasi. 

Jos olet suorittanut ammatillisen perustutkinnon opintoja ennen 1.8.2015 voit näyttää osaamisesi Osaamossa

Osaamo: 

Osaamo on paikka, jossa voit saada tunnistetuksi ja tunnustetuksi sellaista aiempaa osaamista, josta sinulla ei ole näyttää todistusta, todistus on vanhentunut tai sinulla on todistus ulkomailla suoritetuista opinnoista. 

Tarkemmat tiedot Osaamoiden aikatauluista ja niihin ilmoittautumisesta löydät Osaamon omalta sivulta, jolle pääset alla olevasta painikkeesta. 

Varmista, että ammatillisen perustutkinnon, lukion tai korkeakouluopintojen tutkintotodistukset tai opintosuoritusotteet löytyvät Studentasta. Jos todistuksiasi ei ole Studentassa, toimita todistukset opintotoimistoon.  

Myös valinnaisia yto-opintoja voidaan tunnustaa todistuksista. Keskustele asiasta vastuuopettajan kanssa HOKS-keskustelussa. Valinnaiset tunnustetaan vain, jos näin haluat. 

Ammatillisten tutkinnon osien tunnustaminen 

Ammatillisen tutkinnon voimassaolon voit tarkastaa ePerusteet-palvelusta: myös siirtymäajalla olevat tutkinnon perusteet tulkitaan voimassa oleviksi.

Jos sinulla on nyt opiskeltavan tutkinnon voimassa olevan opintosuunnitelman mukaisia ammatillisia pakollisia opintosuorituksia, aikaisemmat suoritukset sisällytetään tutkintoosi. Katso tarkemmat ohjeet Ostu-opastajasta.  

Jos sinulla on nyt opiskeltavan tutkinnon ei-voimassa olevia ammatillisia opintosuorituksia, arvioidaan niiden vastaavuutta ja ajantasaisuutta. Katso tarkemmat ohjeet Ostu-opastajasta

Jos sinulla on opintosuorituksia voimassa olevasta ammatillisesta tutkinnosta, lukiosta tai korkeakouluopinnoista, tutkintoosi voidaan liittää näistä ammatillinen valinnainen tutkinnon osa. Katso tarkemmat ohjeet Ostu-opastajasta

 • Lukio-opinnot 2005 jälkeen 
 • Ammatilliset opinnot: tarkista voimassaolo ePerusteet –palvelusta ja omasta todistuksestasi tai Oma opintopolku-palvelusta. Tutkinnon perusteet erotellaan toisistaan diaarinumeron (dnro) avulla. Sama numero löytyy sekä todistuksesta, Oma Opintopolku-palvelusta, että ePerusteista.  
 • Korkeakouluopinnot: tarkista voimassaolo sen korkeakoulun tutkintosäännöstä, jossa olet opiskellut.  

Jos sinulla on opintosuorituksia ammatillisesta tutkinnosta, joka ei ole enää voimassa, tutkintoosi voidaan liittää näistä ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, jos osaaminen on ajantasaista ja vastaavaa. Tämän ammatillisen valinnaisen tutkinnon osan ajantasaisuuden ja vastaavuuden arvioinnin tekee kaksi opettajaa. Katso tarkemmat ohjeet Ostu-opastajasta