Erityisavustus maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.08.2021 - 30.06.2022

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttaja

Koordinaattori Vantaan kaupunki, osatoteuttaja Keuda

Maahanmuuttajien osaamiskeskuksen tarkoituksena on edistää maahanmuuttajien kestävää kotoutumista, kasvattaa heidän työllisyyttään osaamisen lisäämisen keinoin sekä helpottaa osaavan työvoiman saatavuushaasteita. Myönnetyn erityisavustuksen avulla on tarkoitus kehittää ja laajentaa Vantaalla vuonna 2019 aloitettua osaamiskeskustoimintaa perustamalla sille toinen toimipiste Keravalle. Tavoitteena on tarjota asiakkaille paikallisia ja silti yhteisellä formaatilla toimivia monialaisia palveluja, jotka tukevat heidän osaamisenhankkimistaan ja työllistymistään. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusi yhteistyömalli, jolla pyritään ehkäisemään maahanmuuttajien kotoutumis-, koulutus- ja työllistymispalveluista putoamista, tunnistaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen riskitekijöitä sekä puuttumaan näihin riskitekijöihin.

Vantaa-Kerava osaamiskeskuksen palvelujen tuottamisesta vastaavat Vantaan- ja Keravan kaupungin työllisyyspalvelut sekä Vantaan kaupungin toisen asteen koulutuksen palvelualue yhteistyössä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän kanssa. Vantaan osaamiskeskus hallinnoi ja koordinoi hankkeen toteutusta sekä taloushallintoa. Osaamiskeskuksessa tarjotaan vantaalaisille ja keravalaisille asiakkaille tehostettua osaamisen kartoitusta ja ohjausta koulutukseen sekä työelämään siirtymiseen. Rahoituksella tarjotaan tarpeen mukaan myös suomen kielen tukea ja erityistä tukea koulutuksen tai työssäkäynnin alkuvaiheessa.

Yhteyshenkilö

Aarnio Sari

Opinto-Ohjaaja

+358 401 744 442

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55