Fokus

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.03.2017 - 31.12.2018

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysministeriö

Toteuttaja

Koordinaattori Ammattiopisto Spesia, Keuda mukana kumppanina

Tavoitteet

1. Tunnistaa opiskelijan työllistymiseen liittyviä erityisen tuen tarpeita ja kehittää työllistymismahdollisuuksien sekä työ – ja toimintakyvyn arviointimenetelmiä

2. Luoda erityistä tukea työllistymisessään tarvitsevien opiskelijoiden työllistymisen ja uraohjauksen toimintamalli, joka sisältää toiminnan opiskelun aikana, nivelvaiheessa ja opiskelun jälkeen

3. Kehittää paljon tukea tarvitseville opiskelijoille työllistymiseen (työ- tai virkasuhteeseen) johtavia polkuja suoraan tai työtoiminnasta yhteistyössä erilaisten työllistymistä tukevien tahojen kanssa

4. Kehittää toimintamalli niiden opiskelijoiden tunnistamiseen, jota tarvitsevat työllistymistä edistävien toimien sijaan tai ohella osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa

5. Kehittää yhdessä yritysten ja muiden palveluntuottajien kanssa osatyökykyisten opiskelijoiden työllistämistä edistävä malli, joka huomioi myös ammatillisen koulutuksen reformin tuomat muutokset

 

Toimenpiteet

1. Pilottiopiskelijoiden ohjaaminen kohti työelämää

2. Palvelukuvausten laatiminen ja alueellisen yhteistyömallin kehittäminen

3. Yhteistyö asiantuntijatahojen kanssa hankkeen toteuttamisessa

4. Tulosten levittäminen alueellisesti koko Uudenmaan maakuntaa sekä valtakunnallisesti

 

Odotetut tulokset

Keski-Uudellemaalle on kehitetty työllistymisessään erityistä tukea tarvitsevien/osatyökykyisten opiskelijoiden ohjauksen ja palveluiden toimintamalli,joka tukisi opiskelijan yöllistymis- tai sijoittumispolku keskeytymätöntä jatkumista opinnoista töihin.