Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.10.2016 - 31.12.2018

Rahoittaja

ESR (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)

Toteuttaja

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) koordinoi. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on osatoteuttaja.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on lyhentää kokonaisopiskeluaikaa opintopolulla, joka koostuu ammatillisesta toisen asteen tutkinnosta ja ammattikorkeakoulututkinnosta. Hankkeessa luodaan ja kokeillaan koulutuksen tarjoajien yhteistyölle perustuvia toimintamalleja ja pedagogisia ratkaisuja toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun väliseen nivelvaiheeseen. Tavoitteena on myös lisätä ammatillisen koulutuksen vetovoimaa potentiaalisten opiskelijoiden näkökulmasta ja edistää koulutuksen osaamisperusteisuutta.

Toimenpiteet

Hanketta toteuttaa 12 ammatillisen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun valtakunnallinen yhteistyöverkosto. Työskentelyn ytimen muodostavat aluekohtaiset kokeilut. Osatoteuttajana Keuda yhdessä Hyrian kanssa mallintavat yrittäjyyspolkua ammatillisesta ammattikorkeaan Haaga-Helian kanssa tehtävässä yhteistyössä.

Odotetut tulokset

Hankkeen tuloksena syntyy:

1. Valtakunnalliset suositukset siirtymävaiheen opintojen ja palveluiden toteuttamiseen. Suositusten seurauksena opiskelijan kokonaisopiskeluaika lyhenee puolesta vuodesta vuoteen.

2. Selkeä rakennekuvaus opintopolusta, joka koostuu toisen asteen ammatillisesta tutkinnosta ja amk-tutkinnosta.

3. Siirtymävaiheen väyläopintojen ohjausprosessin kuvaus.

4. Suositukset osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle väyläopinnoissa, jatko-opintojen ohjaukselle sekä ammattikorkeakoulujen hakukäytäntöjen uudistamiselle.

5. Yhteinen visuaalinen ilme ja nimi ammatillisen väylän ja väyläopintojen markkinointiin ja tiedottamiseen.

Tavoitteena on, että väyläopinnot, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen sekä jatko-opintojen ja siirtymävaiheen ohjaus kehittyvät toteuttajaorganisaatioissa hankkeen aikana laadittavien suositusten mukaisiksi.

Kohderyhmä

Ammatillisen toisen asteen opiskelijat, ammattikorkeakoulun opiskelijat, opettajat, opinto-ohjaajat ja muu opetushenkilöstö.