Jymy

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

13.12.2017 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Koordinaattori Kotkan – Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Keuda mukana kumppanina

Tavoitteet

1. Valmentavan lähiesimiestukeminen

2. Kehitetään toimintaprosesseja tukemaan reformin mukaista toimintaa

 

Toimenpiteet

1. Varmistetaan tiimivastaavien ja tiimiesimiesten osaaminen järjestämällä koulutuksia sekä vertaisryhmämentorointia

2. Päivitetään yksi prosessi LEAN-näkökulmasta asiantuntijan johdolla työpajassa

3. Monistetaan työpaja tulosalueille ja käydään läpi prosessit

4. Järjestetään LEAN-valmennusohjelma

 

Odotetut tulokset

1. Tiimivastaavat ja tiimiesimiehet toimivat Keudan hyvän esimiestyön kriteereiden mukaisesti ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden toteutumiseksi

2. Uudistuneet toimintatavat sekä tehokas ja tuloksellinen johtaminen ja toiminta