Korea TechNet -verkosto

Kansainväliset hankkeet

Ajankohta:

21.05.2015 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Varia koordinoi, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä mukana kumppanina

Tavoitteet

 1. Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen käytäntöjen vertailu
 2. Tekniikan ja liikenteen alojen opetussuunnitelman osien vertailutyön aloittaminen
 3. Digitaalisen materiaalin valmistaminen asiantuntijoiden ja opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen verkkovalmennusta varten
 4. Euroopan ulkopuolisen (Etelä-Korea) kansainvälisen oppimisympäristön tarjoaminen opiskelijoille ja henkilökunnalle oman ammattitaidon kehittämiseen ja kansainvälistymisen tukemiseen.

Toimenpiteet

 1. Vertailun kohteiksi otettavien käytänteiden tarkentaminen. Käytänteiden vertailun kohteina ovat työssäoppimisen järjestäminen, työelämäyhteistyön tekeminen, opettajan tehtävätoppilaitoksessa, mobiililaitteiden käyttäminen opetuksessa ja Skills -kisoihin valmentaminen. Hankkeen aikana voi vielä nousta muitakin teemoja vertailuun.
 2. Asiantuntijoiden kouluttaminen mobiililaitteiden käyttämiseen digitaalisen materiaalin tallentamisessa ja digitarinoiden tekemiseen osana liikkuvuusjaksolle valmentamista.
 3.  Asiantuntijoiden liikkuvuusjaksojen järjestäminen, joiden aikana he keräävät materiaalia vertailuun valituista opetuksen ja ohjauksen käytänteistä.
 4.  Liikkuvuusjaksolla kerätyn digitaalisen materiaalin työstäminen digitarinoiksi tai muuksi digitaalisesti jaettavissa olevaksi materiaaliksi.
 5.  Vertailuun sopivien tutkinnon osien valitseminen.
 6.  Valittujen tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten ja arvioinnin kriteerien vertaileminen osana asiantuntijaliikkuvuusjaksoja.
 7.  Tutkinnon osassa arvioinnin kohteena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppimisen tunnistaminen ja tunnustaminen osana opiskelijoiden liikkuvuusjaksoa.
 8.  Mallin kehittäminen tekniikan alan opetussuunnitelmien vertailemiseen. Vertailun kohteina olevat tutkinnon osat valitaan seuraavilta aloilta: kone- ja metallitekniikka, uudet tuotantoteknologiat (3D), elektroniikka (tabletit & Samsung), ICT, autoala, sähköala ja logistiikan ala. Jokaiseen tutkinnon osaan sisältyy arvioinnin kriteerit elinikäisen oppimisen avaintaitojen osaamisen arviointiin.
 9.  Korealaiseen kulttuuriin, elämäntapaan ja koulutukseen perehdyttävän verkkomateriaalin rakenteen suunnittelu.
 10.  Olemassa olevan materiaalin kerääminen ja muokkaaminen verkkosivuille sekä uuden materiaalin tuottaminen.
 11.  Asiantuntijaliikkuvuusjaksoilla kerättävän materiaalin integroiminen osaksi verkkomateriaalia
 12.  Valmennuksessa käytettävien verkkokurssien toteutusten suunnittelu. Suunnitelmia tehdään kaksi: opiskelijoiden verkkototeutus ja asiantuntijoiden verkkototeutus.
 13.  Asiantuntijoiden verkkovalmennuksen pilotoiminen hankkeessa toteuttavien liikkuvuusjaksojen valmennuksessa

Odotetut tulokset

 1.  Digitarinoina esiteltävät vertailut opetuksen ja ohjauksen käytänteistä ja niiden eroista Suomessa ja Koreassa. Materiaalilla lisätään tietoa ja ymmärrystä suomalaisen ja korealaisen ammatillisen koulutuksen välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä. Tiedon ja ymmärryksen lisääntyminen helpottaa jatkossa tehtävää yhteistyötä.
 2. Tekniikan ja liikenteen alan ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osien vertailun malli. Vertailumalli avulla opiskelijoiden liikkuvuusjaksojen suunnittelu ja niiden aikana tapahtuvan osaamisen kehittymisen tunnistaminen ja tunnustaminen helpottuu.
 3. Tutkinnon osissa kuvattujen elinikäisen oppimisen avaintaitojen tunnistaminen ja tunnustaminen osana liikkuvuusjaksoilla tapahtuvaa oppimista. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen arviointi on merkittävä osa tutkinnon osan kokonaisarviointia. Hankkeessa tarkastellaan elinikäisen oppimisen avaintaitoja erityisesti suhteessa Koreassa tapahtuviin liikkuvuusjaksoihin.
 4. Korealaista kulttuuria, elämäntapaa ja koulutusta esittelevä materiaali avoimeen verkkoympäristöön. Materiaali tuotetaan avoimeen verkkoympäristöön ja liikkuvuusjaksoille valmentavat verkkokurssit perustuvat tähän materiaaliin.
 5. Verkkomateriaaliin perustuvan, liikkuvuusjaksolle valmentavan verkkokurssin toteutussuunnitelman laatiminen opettajille ja opiskelijoille.
 6. Opettajien verkkokurssin toteutuksen pilotointi.

Kohderyhmä

Keudan ammattiopiston tekniikan ja liikenteen alan henkilökunta ja opiskelijat

Muuta

www.sivistysvantaa.fi/varia/artikkelit/ajankohtaista/projektit/kansainvalisethankkeet/finkoedu.html

Lisätietoja

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358 401 745 533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55