LARK – Kohti huippulaatua

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

09.12.2019 - 30.06.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Koordinaattori Keuda, osatoteuttajina 16 koulutuksenjärjestäjää

Hankkeen tavoitteet:

  • Laadunhallintajärjestelmän eri osa-alueiden arviointi ja kehittäminen osana johtamisjärjestelmää ammatillisen koulutuksen laatustrategian tavoitteiden suuntaisesti.
  • Organisaatioiden menettelytapojen kehittäminen ja henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien osallisuuden ja laadunhallintaan osallistumisen lisääminen
  • Asiakkailta saadun palautteen (opiskelija- ja työelämäpalaute) kehittäminen ja muun asiakastiedon hyödyntäminen systemaattisesti toiminnan ja palvelujen laadun parantamisessa.
  • Seuranta-, arviointi- ja tulostiedon keräämisen, julkaisemisen, analysoinnin ja hyödyntämisen kehittäminen
  • Sähköisten tietojärjestelmien ja tietovarantojen kehittäminen

Yhteyshenkilö

Halmevuo Tiina

Arviointijohtaja

+358 503 369 709

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55