LARK – Kohti huippulaatua

Koordinaatiohankkeet

Ajankohta:

09.12.2019 - 31.12.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Koordinaattori Keuda, osatoteuttajina 16 koulutuksenjärjestäjää

Hankkeen tavoitteet:

  • Laadunhallintajärjestelmän eri osa-alueiden arviointi ja kehittäminen osana johtamisjärjestelmää ammatillisen koulutuksen laatustrategian tavoitteiden suuntaisesti.
  • Organisaatioiden menettelytapojen kehittäminen ja henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien osallisuuden ja laadunhallintaan osallistumisen lisääminen
  • Asiakkailta saadun palautteen (opiskelija- ja työelämäpalaute) kehittäminen ja muun asiakastiedon hyödyntäminen systemaattisesti toiminnan ja palvelujen laadun parantamisessa.
  • Seuranta-, arviointi- ja tulostiedon keräämisen, julkaisemisen, analysoinnin ja hyödyntämisen kehittäminen
  • Sähköisten tietojärjestelmien ja tietovarantojen kehittäminen

Yhteyshenkilöt

Halmevuo Tiina

Arviointijohtaja

+358 50 336 9709

tiina.halmevuo@keuda.fi