OA – Oppimisanalytiikka

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.01.2022 - 31.12.2023

Rahoittaja

OKM

Toteuttaja

Koordinaattori Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kumppaneina Keuda ja 29 muuta koulutuksenjärjestäjää

Tavoitteet

Hankkeessa on tavoitteena tehdä laajasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä kuvata ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemi. Kattotavoitteena on ammatillisen koulutuksen digitalisaation edistäminen ja oppimisanalytiikalla henkilökohtaistenopintopolkujen toteutumisen ja erilaisten oppimisympäristöjen käytön tukeminen.

Oppimisanalytiikan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan tukea erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä ja henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista. Näin voidaan tukea ajankohtaisia haasteita, kuten oppivelvollisuuden laajentamista, läpäisynedistämistä ja jatkuvaa oppimista.

Hanke toteutetaan laajana koulutuksen järjestäjien verkostona, jonka toiminta on organisoitu ja vaiheistettu.

 

Toimenpiteet

  1. Ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen oppimisanalytiikan monipuolisten käyttökohteiden ja käyttötarpeiden kuvaus ja määrittely. Tulevaisuuden tarpeiden ja käyttökohteiden kuvaus.
  2. Nykyisten käytettävissä olevien data sourcejen ja data pointtien sekä tietovarantojen kartoitus yleisellä tasolla. Uusien, oppimisanalytiikkaan tarvittavien data sourcejen ja data pointtien sekä tietovarantojen kartoitus. Yhteisten indikaattorien ja niiden laskentatapojen määrittely eri koulutuksen järjestäjien ja analytiikkaa tuottavien tahojen käyttöön.
  3. Ammatillisen koulutuksen pedagogisen tietojohtamisen prosessin ja tieto-ohjautuvan organisaation tietotarpeiden kuvaaminen. Pedagogisessa tietojohtamisessa ammatillisessa koulutuksessa tarvittavien tietojen, indikaattorien laskentatapojen ja visualisointien yhteinen määrittely analytiikan pohjaksi.
  4. Hahmotelma oppimisanalytiikan käytöstä ja käytettävistä data sourceista ja data pointeista oppimisen personoinnissa ja henkilökohtaistamisessa sekä ohjauksessa ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisen koulutuksen oppimisen omadata -konseptin kuvaus.
  5. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan ekosysteemin kuvaus. Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan käyttökohteiden ja tarpeiden kuvaus yrityksille ja kehittäjille esitettävässä muodossa. Opetusteknologian yrityksille suositukset liittyen oppimisanalytiikkaan, tietojoukkoihin, tiedonsiirtoon sekä etiikkaan.

 

Tulokset

  1. Laaja ammatillisen koulutuksen järjestäjien verkosto oppimisanalytiikan käytön kehittämiseksi, oppimisanalytiikkakyvykkyyden rakentamiseksi sekä toiminnan vakiinnuttamiseksi.
  2. Kokonaisselvitys oppimisanalytiikan käytöstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä, suositukset ja mallit, jotka tukevat niin koulutuksen järjestäjiä oppimisanalytiikan käytössä ja käyttöönotossa kuin yrityksiä ja muita tahoja oppimisanalytiikan kehittämisessä.
  3. Valtakunnallisesti eri toimilla ymmärrys oppimisanalytiikasta ja sen käytöstä. Koulutusorganisaatioilla on työkalut kehittää organisaation kyvykkyyttä ja osaamista oppimisanalytiikan käyttöönottoon.
  4. Oppimisanalytiikan tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan tukea erilaisten oppimisympäristöjen käyttöä ja henkilökohtaisten opintopolkujen toteutumista sekä oppimiserojen kaventumista ja laadun parantamista.

 

Lisää tietoa hankkeesta löytyy täältä:

Ammatillisen koulutuksen oppimisanalytiikan kehittäminen (oahanke.fi)

Lisätietoja

Hintsala Rita

Kehittämisasiantuntija

+358 503 513 712

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55