Osaamista työelämän tarpeisiin

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

30.06.2022 - 31.12.2024

Rahoittaja

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus

Toteuttaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen myöntämää valtionavustusta käytetään koronapandemian lyhyt- ja pitkäaikaisvaikutusten hoitoon matkailu- ja ravintola-alalla.

 Tavoitteet

 • Edistetään hakevaa ja tukevaa toimintaa verkostomaisella ja kokonaisvaltaisella tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelulla (TNO)
 • Mahdollistetaan nopea alalle työllistyminen perusosaamisen avulla
 • Vahvistetaan ja monipuolistetaan henkilöstön osaamista, tuetaan urakehityspolkuja ja motivoidaan jatkokouluttautumiseen
 • Vahvistetaan työntekijöiden ja työpaikkojen markkinointi- ja brändiosaamista

Toiminta

 • Kehitetään hakevaa ja tukevaa TNO-palvelua, joka on kaikkien kohderyhmien ja kumppaneiden helposti saavutettavissa
 • Mahdollistetaan uraohjaus, lyhyet valmennukset, alakurkistukset sekä työelämäjaksot urasuunnittelun tueksi
 • Järjestetään kielivalmennusta ja vahvistetaan alalla tarvittavaa kielitaitoa alalle tuleville sekä alalla työskenteleville
 • Tarjotaan perusosaamista vahvistavia teemapäiviä alalle tuleville, jolla työllistyy nopeasti avustaviin työtehtäviin
 • Tarjotaan täydentävää täsmäosaamista työelämässä toimiville työntekijöille
 • Tarjotaan työpaikoille täsmäkoulutusta digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen

Tulokset

 • Parannetaan työvoiman saatavuutta uraohjauksella ja lyhytkestoisilla täsmävalmennuksilla
 • Vastataan alan lisääntyneeseen työntekijätarpeeseen sekä työllistymisen ja työvoiman kohtaantoon
 • Vahvistetaan työntekijöiden valmiuksia urapolulla etenemiseen
 • Vahvistetaan työntekijöiden osaamista, työnkuvan rikastaminen vahvistaa alalla pysymistä
 • Madalletaan työntekijöiden kynnystä käyttää työssään digitaalisia välineitä

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. Palvelukeskus edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Palvelukeskuksen toimintaa ohjaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.

Lisätietoja

Ranto Päivi

Kehittämisasiantuntija

+358 504 150 969

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55