Parasta johtamista – Bästa ledarskap, Etelä –kehittämishanke

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.01.2019 - 30.06.2021

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Keuda on kehittämishankkeen koordinaattori, mukana hankkeessa ovat Hyria, Luksia, MIF, Omnia, Salpaus ja TTS

Kehittämishankkeen tavoitteet

Hanke toteutetaan tiiviinä osana koulutuksen järjestäjien kokonaisjohtamisen kehittämistä. Tavoitteena on muuttaa johtamiskulttuuria ja vahvistaa johtamiskyvykkyyttä uuden ammatillisen koulutuksen toimeenpanon edistämiseksi ja reformin tavoitteiden toteutumiseksi. Johtamiskyvykkyyden vahvistamisella tavoitellaan toiminnan ja sen tuottaman tiedon laatuun, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen liittyvien kyvykkyyksien parantamista. Hankkeessa myös tunnistetaan organisaatioissa tarvittavia muita kyvykkyyksiä ja mahdollistetaan niiden kehittäminen. Lopputulemana johtamisen muutos näkyy toimintakulttuurin muutoksena ja käytännön johtamisena ylimmän johdon tasolla, toimialojen johdon ja esimiestyön tasolla sekä tiimien johtamisessa ja työskentelyssä.

Hankkeessa määritellään oppimisen ekosysteemin kokonaisuus ja ekosysteemi-ajattelun merkitys uuden ammatillisen koulutuksen järjestämisessä. Hanke toteutetaan verkostomaisena yhteiskehittämisenä.

Hankkeessa rakennetaan pedagogiikkaa tukevia käytänteitä, mm. tiimejä ja verkostoja sekä tutkitaan hyvän esimiestyön periaatteita ja toimintaa laadukkaassa johtamisessa.

Johtamisen kehittämistä tarkastellaan neljän teeman kautta:

  1. Osaamisperusteisuuden johtamisen kehittäminen osana koulutuksen järjestäjän kokonaisjohtamista
  2. Asiakkuuksien, kumppanuuksien ja verkostojen rakentamisen ja ylläpidon johtaminen
  3. Opiskelijakumppanuuksien johtaminen
  4. Tiedolla johtaminen

Toimenpiteitä ja menetelmiä ovat mm.

  • Muutostarpeen yhteinen määrittely ja ymmärrys
  • Valmentavan johtamisen periaatteiden käyttöön ottaminen
  • Teemallisten työpajojen järjestäminen johtamisen uudistamiseksi
  • Vertaisoppiminen, benchlearning ja sparraukset menetelminä
  • Tutkimuksellisen näkökulman yhdistäminen muutostoimintaan

Tuloksena sekä organisaation rakenteet että johtamisen arkinen toiminta uudistuvat.

Lisätietoja

Koli Arja

Koulutusjohtaja, Vararehtori

+358 401 745 362

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55