Parasta Palvelua etelä

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.01.2018 - 31.12.2019

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttaja

Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Keuda mukana kumppanina

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on varmistaa, että asiakkaat (työnantajat ja opiskelijat) saavat yhdenmukaisen, kaikille koulutuksen järjestäjille yhteisen oppisopimus- ja koulutussopimustoiminta-/palveluprosessin.

 

Toimenpiteet

1. Prosessin yhteiskehittäminen asiakkaiden kanssa palvelumuotoilulla

2. Oppilaitoshenkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen

3. Tiedotus ja viestintä hyväksi todettujen käytäntöjen ja uusien toimintatapojen levittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi koulutuksen järjestäjien sisällä sekä työelämälle

4. Osallistumisen ja osallistamisen toimenpiteiden suunnittelu verkoston eri tasoilla. Reformista tiedottaminen

 

Odotetut tulokset

1. Työelämän ja opiskelijoiden kanssa palvelumuotoilulla kehitetyt prosessit

2. Henkilöstön työelämälähtöisen osaamisen vahvistaminen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen monimuotoistaminen

3. Yhtenäiset toimintatavat työpaikalla järjestettävän koulutukseen oman organisaation sisällä sekä yhteistyöverkoston kanssa