Robocup

Kansainväliset hankkeet

Ajankohta:

01.01.2022 - 31.12.2023

Rahoittaja

Erasmus+ -ohjelma / Tanskan kansallinen toimisto

Toteuttaja

Keuda yhteistyössä Kubenin (Oslo, Norja), Egibiden (Baskimaa, Espanja) ja Roskilde Tekniske Skolen (Tanska) kanssa, joka toimii hankkeen koordinoijana.

Hankkeen tausta

Robotiikka on avainasemassa kilpailukyvyn ja joustavuuden edistäjänä suurilla teollisuusaloilla ja mikä tärkeintä, se on yhä merkityksellisempää pienemmille valmistusteollisuuden aloille. Yksi tärkeimmistä robotiikan käyttöä vaarantavista tekijöistä liittyy turvallisuuteen, erityisesti niissä tapauksissa, joissa robotit ovat vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa.

Samaan aikaan ammatillisilla oppilaitoksilla on haasteita löytää osaavia robotiikan opettajia. On järkevää yhdistää voimat kansainvälisten kumppaneiden kanssa oppimisympäristöjen tarjoamisessa opiskelijoille, opetuksen rikastamisessa, opetuksen ja oppimisen sisällön kehittämisessä sekä osaamisen jakamisessa opettajien kesken.

Kolmas tärkeä seikka nopeasti muuttuvassa työelämässä on nk. softskill-taidot. Työelämän näkökulmasta teknisiä taitoja ja muuta sisältöosaamista tärkeämpää on opiskelijan kyky ohjata omaa toimintaansa ja sitoutua työryhmään sekä sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot.

Robocup-hankkeessa MicroChallenge-menetelmää käyttämällä parannetaan ja tuetaan opiskelijoiden sosiaalisten sekä vuorovaikutustaitojen kehitystä, yhdistettynä robotiikan turvallisuuden oppimiseen ja harjoitteluun. Tavoitteena on lisätä robotiikkaan liittyvissä ammatillisen koulutuksen opetusohjelmissa opiskelevien tietoja ja taitoja:

– olla tietoinen robottiin liittyvistä vaaroista ja kyetä tunnistamaan ja vähentämään niitä

– ymmärtää robotiikkasovellusten turvallisuuden perusohjeet

– tunnistaa avaintekijät, jotka liittyvät robotiikan turvallisuuteen

– soveltaa turvallisuusmääräyksiä erilaisissa toimissa robottien kanssa: suunnittelu ja valmistus, ohjelmointi, ylläpito ja koneviestintä

– kehittää työelämään liittyviä kommunikointi- ja sosiaalisia taitoja, esim. ongelmanratkaisu, ryhmätyö, esittelytaidot, englanninkielinen viestintä, ajanhallinta

Hankkeen toiminnot

Kymmenen ammatillisen koulutuksen opettajaa neljästä Euroopan maasta työskentelee yhdessä kehittäen neljä robotiikan turvallisuuteen liittyvää mikrohaastetta:

MicroChallenge 1 Keudassa 28.3.-1.4.22 ”Get a grib!”. Suunnittelun ja valmistuksen turvallisuus (pneumaattinen, 3D-tulostettu robottikäsi)

MicroChallenge 2 Tanskassa 26.-30.9.22 ”Test for Success!”. Testaa robottikättä, suunnittele robottiaita (mekaaninen, sähköinen)

MicroChallenge 3 Norjassa tammikuussa 23 “Play it Safe!!”. Turvallisuus PLC-ohjelmoinnin aikana (laserskanneri, anturit)

MicroChallenge 4 Espanjassa 17.-21.4.23.”Better Together!”. Integrointi ulkoisiin laitteisiin, yhteistoiminnallinen robotiikka

Yhteensä 64 ammatillisen koulutuksen opiskelijaa osallistuu mikrohaasteisiin. Mukana olevat opettajat ja opiskelijat verkostoituvat ja jakavat asiantuntemustaan ​​sekä oppivat toisiltaan. Yritykset ovat mukana sisällön suunnittelussa ja palautteen antamisessa.

Tulokset

Opas robotiikan turvallisuuden opettamisesta mikrohaasteiden avulla kotisivuineen ja videoineen.

Lisäksi robotiikkaan liittyvien eri lähestymistapojen vaihto, opettajien asiantuntemus ja kumppanikouluissa saatavilla olevat laitteet auttavat kehittämään osallistuvien opettajien osaamista sekä integroimaan uusia sisältöjä turvallisuuteen liittyvään opetussisältöön, mikä antaa kokonaisvaltaisemman lähestymistavan aiheeseen.

Huomiota kiinnitetään myös softskills -taitojen kehittämisen kuvaamiseen, sisältäen mm. tiimityöskentelyä, ongelmanratkaisua ja kommunikointia englanniksi.

Robocup-hankeessa pidettiin logo-kilpailu, joka oli suunnattu kumppanikoulujen opiskelijoille. Voittajalogo on tulee Norjan Kubenista. Muut kisaajat tulivat suomalaisten lisäksi Tanskasta ja Espanjasta. Keudasta oli neljä logoehdotusta mukana.

kirjaimia ja robon muotoja

Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus

Yhteyshenkilö

Lammi Katriina

Palveluesimies

+358401745533

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55