Sosiaalisesti kestävä amis

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.01.2023 - 31.12.2024

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Koordinaattorina Stadin ammatti- ja aikuisopisto, osatoteuttajina Keuda, Careeria, Luksia, Omnia ja Varia

Opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamistoiminnan vahvistaminen

Tavoitteena on vahvistaa opiskelijakuntatoiminnan ja opiskelijatuutoreiden aktiivisuutta. Laajennetaan matalan kynnyksen yhteisöllistä toimintaa monipuolistamalla Keudan toimipisteissä toimivia opiskelijakuntia, joihin kaikki Keudan opiskelijat kuuluvat. Toimintaa kehitetään myös ns. Keudaattorin eli tukipajan yhteyteen, jotta kynnys osallistua olisi mahdollisimman matala.

Oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi

Tavoitteena on yhteiskuntaa uudistavalla tasolla rakentaa hyvinvointia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kautta. Mallinnetaan, miten kiusaamisen, syrjinnän ja häirinnän ennaltaehkäisy ja käsittelyprosessi toteutuu niin, että jokainen saa tukea ja arvostusta.

Opiskelijoiden arjenhallintataitojen vahvistaminen

Tavoitteena on, että opiskelijan hyvinvointia ja arjenhallintaa tukeva toiminta saadaan luontevaksi osaksi pedagogista toimintaa ja opiskelua.

Lisätietoja

Hintsala Rita

Kehittämisasiantuntija

+358 503 513 712

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55