Strategiarahoitus 2022 – Tietojohtamisen kehittäminen

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.01.2022 - 31.12.2023

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttaja

Koordinaattorina Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia, osatoteuttajina 75 koulutuksenjärjestäjää

Tavoitteet

– Parantaa koulutuksenjärjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen)

– Parantaa koulutuksenjärjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena => Tieto omasta toiminnasta => Vertailu kansallisiin verrokkeihin

– Parantaa koulutuksenjärjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena => Koski ja Vipunen

– Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksenjärjestäjien organisaatioissa eri tasoilla ja kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella

Hanke koostuu viidestä teemoitetusta työpaketista, joihin kumppanit osallistuvat eri roolien kautta: työpaketin vetäjänä, kehittäjäroolissa tai osallistuvana tahona.

Teemat ovat:

  1. Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen (Keuda kehittäjäroolissa)
  2. Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta (Keuda osallistuvana tahona)
  3. Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä (Keuda työpaketin vetäjänä ja kehittäjäroolissa)
  4. HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen (Keuda kehittäjäroolissa)
  5. Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen (Keuda kehittäjäroolissa)

Toiminta

  1. Tietojohtamisen prosessien itsearvioinnit ja niiden kehittäminen sekä tietojohtamisen osaamisen lisääminen kouluttamalla, vertaisoppimisena ja työpajatyöskentelyllä
  2. Ammatillisen koulutuksen vaikuttavuusmittariston määrittely sekä sitä tukevien ratkaisujen suunnittelu ja toteutus (mm. tietovarastomalli)
  3. Tiedon täsmäytysrutiinien automatisointi opintohallintojärjestelmien ja valtakunnallisten järjestelmien välillä (yhteentoimivuuden parantaminen)
  4. HOKS-tiedon ja muiden sisältöjen laadun varmistamisen kehittäminen (mm. sisäinen auditointi, sovellusrobotiikka, järjestelmäkehitys)
  5. Kohdearkkitehtuurin kuvaaminen yhteisen teknisen toteutuksen mahdollistamiseksi

Nissen-Feldt Maria

Projektipäällikkö- asiantuntija

+358504150834

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55