Vertaansa vailla – Verkostot johtamisen tukena

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

13.11.2020 - 31.12.2022

Rahoittaja

Opetushallitus

Toteuttaja

Päätoteuttaja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Osatoteuttajina mukana Gradia, Hyria, Kpedu, Luksia, Salpaus, Sedu, Stadin ao, Redu, Tredu, Turun AI, Vamia, Varia, Winnova, Yrkesakademin ja Keuda.

Tavoitteet

  1. Pedagogisen johtamisen jatkuva parantaminen
  2. Pedagoginen ohjelma kehittämistoimien tukena
  3. Pedagoginen laadunarviointi

Toimenpiteet

  1. Kehitetään opiskelija- ja työelämäasiakkaisiin liittyvien ennakointitietojen systemaattista kokoamista ja hyödyntämistä pedagogisen toiminnan suunnittelussa. Osallistutaan Laatustrategian toteuttaminen hankeverkostojen työskentelyyn ja hyödynnetään siinä tuotettuja materiaaleja (mm. ennakoinnin työkalupakki).
  2. Laaditaan pedagoginen ohjelma tukemaan Oikeus osata -kehittämistoimia. Kuvataan ydintehtävittäin tarvittavat kehittämisen painopistealueet, tukipalvelut ja kehittämistoimet.
  3. Luodaan pedagogisen toiminnan johtamisen tueksi auditointimalli. Suunnitellaan ja toteutetaan pedagogiset katselmukset ydinprosessien toteutumisesta ja tarvittavista kehittämistoimista.

Tulokset

  1. Pedagogisen johtamisen ja ennakoinnin toimintatapa
  2. Pedagoginen ohjelma ja kehittämistoimien systemaattinen seurantatapa
  3. Pedagogisen toiminnan johtamisen auditointimalli ja pedagogiset katselmukset

Lisää pedagogisten katselmusten toimintamallista ja sen toteuttamisesta voit lukea täältä.

Hankeverkoston tuotokset löytyvät AOE.fi palvelun kokoelmasta tässä linkki.

Tulevaisuuden johtaminen sivuston blogeista voi lukea näistä myös tarkemmin https://tulevaisuudenjohtaminen.fi/

Yhteyshenkilö

Hintsala Rita

Kehittämisasiantuntija

+358 503 513 712

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55