Hyvinvoiva amis

Kansalliset hankkeet

Ajankohta:

01.01.2023 - 31.12.2023

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Toteuttaja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Tavoitteet

 • Tavoitteena on opiskelijoille merkityksellisen elämän edellytysten turvaaminen yhdenvertaisesti. Vähennetään yksinäisyyttä ja kannustetaan uusien ystävyyssuhteiden solmimiseen.
 • Tavoitteena on tehdä ennaltaehkäisevää opiskeluhuoltotyötä mm. matalan kynnyksen yksilö- ja pienryhmäkeskustelujen avulla.
 • Luodaan aktiivista toimintaa toimipisteiden iltapäiviin, kun opinnot päättyvät. Otetaan kaupunkien ja kuntien nuorisotyöntekijät toimintaan mukaan. Näin verkostomainen tuki nuorisolle toimii jatkumona.
 • Tavoitteena on saada huoltajat aktiivisesti mukaan ja kiinnostumaan nuorten tekemisistä myös oppilaitoksessa. Näin tullaan verkostomaisesti tutuiksi ja keskustelujen käynti eri asioista muodostuu luontevaksi.
 • Viestintävälineen, Tuudo, käyttöönotto on yksi tavoitteistamme.

 Toiminta

 • Opiskelijoiden lähiopiskelupäivät aloitetaan pienellä keskusteluhetkellä aamupuuron äärellä. Keskusteluhetket on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on halu ja tarve tulla keskustelemaan koulunkäynnistä ja muista asioista. Tuki toteutetaan osana Keudaattori tukipajatoimintaa.
 • Järjestetään iltapäivän kahvituokioita, joita toteutetaan eri toimialojen tiloissa henkilöstön kanssa. Hetkissä on mukana opiskeluhuoltohenkilöstöä, opettajia ja kaupunkien/kuntien työntekijöitä.
 • Yhteistyötä tehdään toimipisteen opiskelijakunnan ja tuutoreiden kanssa. Iltapäivän toimintatuokiot tukevat opiskelijoiden osallisuutta, kun ratkaisut niiden sisällöistä ja toteutuksesta tulevat opiskelijoilta.
 • Toimipisteissä järjestetään huoltajailtoja, joihin osallistuvat myös opiskelijat. Oppivelvollisille ja heidän huoltajilleen kohdistetut illat ovat tärkeä osa kehittämistä. Kunnan oppivelvollisuuden valvontavastuussa olevat henkilöt kutsutaan mukaan.
 • Otetaan käyttöön dialoginen viestintätyökalu Tuudo, jonka avulla viestintä tehostuu.

Tulokset

 • Vahvistetaan ennaltaehkäisevää opiskeluhuoltotyötä
 • Luodaan aktiivista toimintaa toimipisteiden iltapäiviin
 • Tuetaan opiskelijoiden osallisuutta

Lisätietoja

Liete Marjo

Opettaja

+358 504 419 925

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55