Koulutukset / Humanistiset ja taidealat /

Opistovuosi oppivelvollisille

Kansanopistokoulutus Tutkintoa edeltävä koulutus Yhteishaku 2023

Opistovuosi oppivelvollisille

Pekka Halosen akatemian kansanopisto

Lisää suosikkeihin
Kansanopistokoulutus Tutkintoa edeltävä koulutus Yhteishaku 2023

Opistovuosi oppivelvollisille

Pekka Halosen akatemian luova opistovuosi – tule Pekkislinjalle!

Opistovuosi antaa mahdollisuuden omien tavoitteiden pohdintaan. Vuoden mittaista oppivelvollisille suunnattua koulutusta järjestetään Keudan kuvalliseen ilmaisuun keskittyneessä toimipisteessä Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa. Opistovuoden opinnoissa painottuu myös toimipisteen koulutustarjonta. Opinnot tarjoavat kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden tutustua alan opiskeluun ja samalla selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan. Opinnot eivät kuitenkaan edellytä aiempaa alan harrastuneisuutta tai osaamista.

Opistovuosi kestää 37 viikkoa ja on laajuudeltaan 53 osaamispistettä. Koulutus muodostuu opiskeluvalmiuksia ja perustaitoja tukevista osaamiskokonaisuuksista sekä kuvalliseen ilmaisuun painottuvista suuntautumisopinnoista. Opiskelun aikana perehdytään toisen asteen koulutusmahdollisuuksiin. Opinnot sisältävät tutustumiskäyntejä ja opintovierailuja sekä antavat tietoteknisiä valmiuksia jatko-opintoihin ja oman osaamisen esittelyyn. Opintojen aikana on mahdollista perusopetuksen arvosanojen korottaminen.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Suuntautumisopinnot

Toimipiste

Pekka Halosen akatemia, Tuusula

Suuntautumisopinnot

Suuntautumisopinnoissa näkyvät oppilaitoksen kuvallisen ilmaisun koulutustarjonnan painopisteet. Opinnot sisältävät mm. kuvallisen ilmaisun perustaitojen kehittämistä sekä antavat valmiuksia visuaalisen alan toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen. Muiden osaamiskokonaisuuksien taitoja voidaan opiskella myös suuntautumisopintojen yhteydessä.

 • Kuvallisen ilmaisun perustaidot
  Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa tutustutaan kuvallisen ilmaisun eri välineisiin ja työmenetelmiin kuten esimerkiksi piirustukseen, maalaukseen, kuvanveistoon, valokuvaukseen tai animaation tekemiseen.
 • Visuaalinen ympäristö ja mediakulttuuri
  Opinnoissa tutustutaan visuaaliseen kulttuuriin ja -viestintään, alueen kulttuurikohteisiin sekä kuvan toteuttamisen keinoihin. Eri ilmiöitä tutkitaan ja havainnoidaan kuvallisen ilmaisun eri välinein. Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa aiheita käsitellään teemoittain ilmiö- ja projektilähtöisesti.

Maksaako tämä koulutus?

Opinnot, niihin kuuluva opetusmateriaali ja -välineet sekä päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia oppivelvollisille.

Opiskelu on maksullista (85 euroa / vko) niille opiskelijoille, jotka eivät kuulu oppivelvollisuuden piiriin. Opintomaksuun sisältyy päivittäin lämmin ateria.

Miten haen?

Jatkuva haku

Hae koulutukseen yhteishaun hakuajan ulkopuolella jatkuvan haun kautta. Haku suljetaan, kun paikat tulevat täyteen. Kun olet hakenut opintoihin, saat kutsun opettajan haastatteluun sähköpostitse. Haastattelussa saat lisätietoa koulutuksesta ja opintojen aloituksesta. Päätös opiskelijaksi valinnasta tehdään haastattelun jälkeen.

Yhteishaku

Hae koulutukseen yhteishaun aikana Opintopolun kautta. Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 21.2.–21.3.2023. Löydät tämän hakukohteen Pekka Halosen akatemian alta nimellä Opistovuosi oppivelvolliselle kansanopistoissa.

Kansanopistojen tarjoama kansanopistovuosi on nivelvaiheen koulutus, jota tarjotaan oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Oppivelvollisille suunnatun kansanopistokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa.

Oppivelvollisuuden laajentuessa perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen kansanopistokoulutus on yksi vaihtoehto oppivelvollisuuden suorittamiseen. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Opetuksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa

 • pitämään yllä motivaatiota jatko-opiskeluun, jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • soveltamaan oppimaansa ongelmien ratkaisemiseen ja kokeilemaan erilaisia luovia menetelmiä
 • antamaan ajan ja tilan itselle
 • hyväksymään itsensä sellaisena kuin on ja saamaan rohkeutta olla oma itsensä.

Opintoihin on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti kesken lukuvuotta. Opiskelijaksi voi hakeutua myös esimerkiksi toisen asteen opintojen keskeytyessä. Suoritetusta Opistovuosi-koulutuksesta saa yhteishaussa kuusi lisäpistettä (vähintään 17 opiskelijaviikkoa suoritettuna) ammatilliseen koulutukseen haettaessa.

Kysy lisää!

Pöyskö Kaisa

Opettaja

+358 504 730 843

Tuusula Kansanopistontie 60 (Pekka Halonen akatemia)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Ajankohtaista alalla