Koulutukset / Valmistava ja yleissivistävä koulutus /

Opistovuosi oppivelvollisille

Tutkintoa edeltävä koulutus Kansanopistokoulutus

Opistovuosi oppivelvollisille

Pekka Halosen akatemian kansanopisto

Lisää suosikkeihin
Tutkintoa edeltävä koulutus Kansanopistokoulutus

Opistovuosi oppivelvollisille

Pekka Halosen akatemian luova opistovuosi – tule Pekkislinjalle!

Opistovuosi antaa mahdollisuuden omien tavoitteiden pohdintaan. Vuoden mittaista oppivelvollisille suunnattua koulutusta järjestetään Keudan kuvalliseen ilmaisuun keskittyneessä toimipisteessä Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa. Opistovuoden opinnoissa painottuu myös toimipisteen koulutustarjonta. Opinnot tarjoavat kuvallisesta ilmaisusta kiinnostuneille nuorille mahdollisuuden tutustua alan opiskeluun ja samalla selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan. Opinnot eivät kuitenkaan edellytä aiempaa alan harrastuneisuutta tai osaamista.

Opistovuosi kestää 37 viikkoa ja on laajuudeltaan 53 osaamispistettä. Koulutus muodostuu opiskeluvalmiuksia ja perustaitoja tukevista osaamiskokonaisuuksista sekä kuvalliseen ilmaisuun painottuvista suuntautumisopinnoista. Opiskelun aikana perehdytään toisen asteen koulutusmahdollisuuksiin. Opinnot sisältävät tutustumiskäyntejä ja opintovierailuja sekä antavat tietoteknisiä valmiuksia jatko-opintoihin ja oman osaamisen esittelyyn. Opintojen aikana on mahdollista perusopetuksen arvosanojen korottaminen.

Kansanopistojen tarjoama kansanopistovuosi on nivelvaiheen koulutus, jota tarjotaan oppivelvollisuuden laajentamisen myötä. Oppivelvollisille suunnatun kansanopistokoulutuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren opiskelutaitoja ja valmiuksia jatkaa toisen asteen koulutukseen sekä tukea nuorta elämän suunnittelussa.

Oppivelvollisuuden laajentuessa perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeen kansanopistokoulutus on yksi vaihtoehto oppivelvollisuuden suorittamiseen. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Opetuksen yleisenä tavoitteena on tukea opiskelijaa

 • pitämään yllä motivaatiota jatko-opiskeluun, jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen
 • soveltamaan oppimaansa ongelmien ratkaisemiseen ja kokeilemaan erilaisia luovia menetelmiä
 • antamaan ajan ja tilan itselle
 • hyväksymään itsensä sellaisena kuin on ja saamaan rohkeutta olla oma itsensä.

Opintoihin on jatkuva haku ja opinnot voi aloittaa joustavasti kesken lukuvuotta. Opiskelijaksi voi hakeutua myös esimerkiksi toisen asteen opintojen keskeytyessä. Suoritetusta Opistovuosi-koulutuksesta saa yhteishaussa kuusi lisäpistettä (vähintään 17 opiskelijaviikkoa suoritettuna) ammatilliseen koulutukseen haettaessa.

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansalaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • Suuntautumisopinnot

Suuntautumisopinnot

Suuntautumisopinnoissa näkyvät oppilaitoksen kuvallisen ilmaisun koulutustarjonnan painopisteet. Opinnot sisältävät mm. kuvallisen ilmaisun perustaitojen kehittämistä sekä antavat valmiuksia visuaalisen alan toisen asteen koulutukseen hakeutumiseen. Muiden osaamiskokonaisuuksien taitoja voidaan opiskella myös suuntautumisopintojen yhteydessä.

 • Kuvallisen ilmaisun perustaidot
  Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa tutustutaan kuvallisen ilmaisun eri välineisiin ja työmenetelmiin kuten esimerkiksi piirustukseen, maalaukseen, kuvanveistoon, valokuvaukseen tai animaation tekemiseen.
 • Visuaalinen ympäristö ja mediakulttuuri
  Opinnoissa tutustutaan visuaaliseen kulttuuriin ja -viestintään, alueen kulttuurikohteisiin sekä kuvan toteuttamisen keinoihin. Eri ilmiöitä tutkitaan ja havainnoidaan kuvallisen ilmaisun eri välinein. Osaamiskokonaisuus jakautuu pienempiin opintojaksoihin, joissa aiheita käsitellään teemoittain ilmiö- ja projektilähtöisesti.

Toimipiste

Pekka Halosen akatemia, Tuusula

Maksaako tämä koulutus?

Opinnot, niihin kuuluva opetusmateriaali ja -välineet sekä päivittäinen ruokailu ovat maksuttomia oppivelvollisille.

Miten haen?

Jatkuva haku

Hae koulutukseen oheisen lomakkeen kautta. Hakeutumiseen kuuluu yksilöhaastattelu, johon tuodaan ennakkotehtävä. Haastattelu (20 min) toteutetaan Pekka Halosen akatemiassa Tuusulassa. Ennakkotehtäväohjeistus löytyy alta.

Hakijaan ollaan yhteydessä kahden viikon sisään haastatteluajan sopimiseksi.

Yhteishaku

Seuraava yhteishaku on keväällä 2024. Lisätiedot ja haku Opintopolussa.

Löydät tämän hakukohteen Pekka Halosen akatemian alta nimellä Opistovuosi oppivelvolliselle kansanopistoissa. Hakijoille järjestetään yksilöhaastattelut. Opiskelijavalintaa varten tulee tehdä myös haastattelun ennakkotehtävä.

Ennakkotehtävät

Ennakkotehtävä – Työnäyte

Ota haastatteluun mukaan kuvallisen ilmaisun osaamistasi esitteleviä aiemmin toteuttamiasi töitä 1–3 kpl. Työt voit valita vapaasti itse ja ne voivat esimerkiksi olla piirroksia, maalauksia, valokuvia, digitaalisesti toteutettuja töitä, kollaaseja jne. Pohdi etukäteen mitä kertoisit jostakin mukaan valitsemastasi työstä / kuvasta ja sen toteuttamisesta tai ideasta?

Välineet ja puitteet: Työt voivat olla toteutettu vapaasti valitsemallasi tekniikalla. Mikäli työsi on toteutettu digitaalisessa muodossa, tulosta se paperille. Työnäytteet voivat olla myös valokuvia alkuperäisistä töistäsi. Tulosta tällöin kuvat paperille.

Huom! Työt tai niiden kopiot jäävät haastattelijalle ja niitä ei palauteta.

Valintaperustekuvaus

Koulutukseen valitaan maksimissaan 15 opiskelijaa. Paikat täytetään haastatteluista ja ennakkotehtävistä saatavan yhteispistemäärän perusteella.

Haastattelu: 0–7 pistettä
Haastattelussa mitattavat asiat: Motivaatio, tavoitteet opinnoille, opiskeluvalmiudet, vuorovaikutustaidot

Ennakkotehtävä: 0–3 pistettä
Ennakkotehtävässä arvioitavat asiat: Kuvallisen esittämisen taito, ideointikyky ja omaperäisyys

Tasapistetilanne

Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:

 1. haastattelusta saatava pistemäärä
 2. ennakkotehtävästä saatava pistemäärä

Tämän jälkeen, jos pistemäärä on edelleen sama, opiskelijat valitaan satunnaisjärjestyksessä.

Yhteishaun pääsykoe koostuu ennakkotehtävistä ja yksilöhaastattelusta. 

Aikataulu

 • Ennakkotehtävät tulee palauttaa 28.4.2023 klo 15 mennessä.
 • Tieto omasta haastatteluajasta lähetetään sähköpostilla 6.4.2023 alkaen.
 • Yksilöhaastattelu Pekka Halosen akatemiassa on 10.5.2023 tai 11.5.2023 (20 min).

Haastattelu

Hakijat kutsutaan yksilöhaastatteluun Pekka Halosen akatemiaan 10.5.2023 tai 11.5.2023. Ohjeet haastatteluihin valmistautumiseen lähetetään hakijalle ja huoltajalle sähköpostitse 28.3.2023 alkaen ja tarkempi henkilökohtainen 20 minuutin pituinen yksilöhaastatteluaika 6.4.2023 alkaen.

Haastattelun ennakkotehtävät ja niiden palautus

Hakijan tulee tehdä ennakkotehtävät ja palauttaa ne ohjeiden mukaan. Ennakkotehtäviä ei palauteta hakijalle takaisin (ei edes alkuperäisiä).

Tehtävät voi tuoda Pekka Halosen akatemian postilaatikkoon tai opintotoimistoon. Vaihtoehtoisesti tehtävät voi lähettää postitse. Tehtäviä ei saa postittaa kirjattuna kirjeenä. Tehtävät voi taittaa kirjekuoreen. Tehtävien tulee olla perillä 28.4.2023 klo 15.00 mennessä osoitteessa

Keuda Pekka Halosen akatemia
Kansanopistontie 60
04380 Tuusula.

Postilaatikko on A-rakennuksen seinustalla ja opintotoimisto on A-rakennuksen 2. kerroksessa.


Mikäli haet yhteishaussa myös Pekka Halosen akatemiaan Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkintoon, huomaathan, että oheinen ennakkotehtävä on sama molempiin koulutuksiin. Samaa tehtävää ei tarvitse toimittaa kahteen kertaan. Huomaathan että tämän yhteisen tehtävän lisäksi ammatillisen tutkintokoulutuksen ennakkotehtävissä on kaksi muuta tehtävää.Tehtävä – Sanoista kuvia 

Muuta kuviksi seuraavat sanat: minä, ristiriita, onni. Tee yksi kuva jokaisesta sanasta eli yhteensä kolme kuvaa. Vähintään yhden kuvan tulee perustua havaintoon (= todelliseen havaittavaan maailmaan).  

Välineet ja puitteet: Voit tehdä kuvat vapaasti valitsemallasi tekniikalla. Valitsemasi tekniikka voi olla esimerkiksi piirustus, maalaus, kollaasi tai valokuva. Kuvat kiinnitetään yhdelle A3 kokoiselle arkille niin, että ne ovat samaan aikaan nähtävissä. HUOM! Lopullinen työ EI voi olla digitaalisessa muodossa, vaikka käyttäisit digitaalisia työvälineitä. Kirjoita A3 paperin taakse selkeällä käsialalla oma nimesi ja tehtävän numero.

Arvioitavat asiat: Kuvallisen esittämisen taito, ideointikyky ja omaperäisyys 0-4 p

Kysy lisää!

Pöyskö Kaisa

Opettaja

+358504730843

Tuusula, Kansanopistontie 60 (Pekka Halosen akatemia)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Ajankohtaista alalla