Työelämätiistai: Mentori tukee yrittäjäopiskelijaa osaamisen kehittymisessä oppisopimuskoulutuksen ajan

Työelämää varten

Työelämätiistai: Mentori tukee yrittäjäopiskelijaa osaamisen kehittymisessä oppisopimuskoulutuksen ajan

Julkaistu: 18.1.2022

Yrittäjä Riitta Luhanka-Aalto on opiskellut tunteakseen tutkinnot ja saadakseen uusia näkökulmia mentorointiin. Oppisopimuskoulutuksen hienoimmaksi ominaisuudeksi hän kokee käytännönläheisyyden.

Espoolainen markkinointi- ja viestintäalan yrittäjä Riitta Luhanka-Aalto (Promoteur) mentoroi yrittäjiä, jotka opiskelevat muun muassa Yrittäjyyden ammattitutkintoa (entinen Yrittäjän ammattitutkinto) tai Johtamisen- ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa pääasiassa yrittäjän oppisopimuskoulutuksella.

”Hyvä mentori tuntee tutkinnon, jota yrittäjä suorittaa ja auttaa häntä saavuttamaan tavoitteensa”, Luhanka-Aalto kertoo.

Luhanka-Aallon kokemus mentorina on vahva. Hänellä on ollut kymmeniä yrittäjiä mentoroitavana ja useita yhtä aikaa, jopa toistakymmentä.

”Toivon, että yrittäjäopiskelijat saavat mentoroinnista uutta energiaa työhönsä ja mahdollisuuksia yrityksen kehittämiseen”, hän toteaa.

Riitta Luhanka-Aalto saa usein spontaania palautetta.

”Saan kiitosta siitä, että yrittäjät ovat saaneet ideoita ja ajatuksia”, hän hymyilee.

Asiakaslähtöisyys ei ole yrittäjällekään itsestäänselvyys

Mentoroinnissa asiakaslähtöisyys on usein esillä, eikä se ole kaikille yrittäjille automaattista.

”Jos yrityksen tuotteita ja palveluita haluaa kehittää, on asiakkaan toiveet tärkeä huomioida”, Luhanka-Aalto toteaa.

Riitta Luhanka-Aallon mukaan yritystoiminnan alussa saa hyvän käsityksen siitä, mitä yrittäminen on. Pitäisi kuitenkin myös pohtia, mitä yrittäminen vaatii. Hän suosittelee yrittäjää keskittymään siihen, mitä parhaiten osaa. Esimerkiksi kirjanpito kannattaisi aina ulkoistaa, etenkin jos se ei ole oma vahvuus. Tutkinnot ja koulutukset antavat yrittäjälle lisää osaamista.

”Itselleni yrittäjyys avasi uusia mahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseksi, mutta myös uudenlaista vapautta töiden suunnitteluun”, Luhanka-Aalto kertoo.

Joustava ja käytännönläheinen yrittäjän oppisopimus

Riitta Luhanka-Aalto on osallistunut useisiin valmennuksiin, joita ammatilliset oppilaitokset järjestävät mentoreille ja työpaikkaohjaajille.

”Saan valmennuksista uusia näkökulmia ja työkaluja” hän toteaa.

Hän on aktiivisesti kehittänyt omaa osaamistaan ja suorittanut samoja ammatillisia tutkintoja, joita mentoroitavat yrittäjäopiskelijat suorittavat.

”Ammatillinen koulutus ja yrittäjän oppisopimuskoulutus ovat joustavia tapoja suorittaa opintoja. Käytännönläheisyys on oppisopimuskoulutuksen hienoin ominaisuus”, hän kertoo.

Mentori voi löytyä Mentoripankista

Luhanka-Aallon mukaan on tärkeää, että ammatilliset oppilaitokset tukevat yrittäjäopiskelijoita mentorin hankkimisessa ja avaavat mentorityöskentelyä.

”Mentorin löytymisessä auttaa tarvittaessa myös valtakunnallinen Mentoripankki”, hän kertoo.

Riitta Luhanka-Aalto toimii mentorina niin omalla alueellaan Etelä-Suomessa kuin valtakunnallisesti. Yrittäjäopiskelijoita tulee mentoroitavaksi säännöllisesti eri puolilta Suomea esimerkiksi Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keudasta.

”Keudassa on tehty hienoa ja pitkäjänteistä kehitystyötä työelämässä oppimisen ohjaamisen kehittämiseksi”, hän kehuu.

Tilaisuuksia hyvien käytänteiden jakamiseen ja keskusteluun

Mentorin ja oppilaitoksen vastuukouluttajan yhteistyö on ajankohtaista, kun arvioinnit tulevat opiskeltavan tutkinnon edetessä ajankohtaisiksi.

”Olisi hyvä, jos mentori saisi käyttöönsä tutkinnon suorittamisen aikataulut tukeakseen yrittäjäopiskelijaa parhaalla mahdollisella tavalla”, Luhanka-Aalto kertoo.

Mentoreille hän kannustaa järjestämään yhteisiä tilaisuuksia niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti ammatillisten oppilaitosten toimesta.

”Tilaisuuksissa mentorit voivat esimerkiksi jakaa hyviä käytänteitä ja käsitellä kysymyksiä yhdessä”, Luhanka-Aalto jatkaa.

Valtakunnallinen Opso ry:n Yrittäjyysjaos

Valtakunnallisesti Mentoripankkia ja yrittäjän oppisopimuskoulutusta kehittää Suomen Oppisopimusosaajat ry:n Yrittäjyysjaos.

”Olisi hyvä kuulla esimerkiksi, mitä koulutusmahdollisuuksia yrittäjille on tai mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa. Myös elinikäisen oppimisen tärkeyttä pitäisi korostaa”, Luhanka-Aalto toivoo.

 


Kiinnostuitko? Lue lisää:

Yrittäjien koulutukset (tietoa myös yrittäjän oppisopimuksesta)

Yrittäjyyden ammattitutkinto

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Työpaikkaohjaus ja mentorointi

Mentoripankki

Oppisopimus.fi / Yrittäjälle

Ohjaan.fi

Keudan kautta on mahdollista saada oppisopimus myös sellaisiin tutkintoihin, joita ei ole Keudan omassa koulutustarjonnassa. Lue lisää laajennetusta oppisopimuksesta: Tietoa oppisopimuksesta

 

Kuva: Kristiina Aalto


Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vuosi 2022 on juhlavuosi, kun Keuda täyttää 60 vuotta.

Työelämää varten

Jaa sivu