Työelämätorstai: Vastuullisen ja kestävän rakentamisen koulutukset ovat ketterästi kehittyviä

Työelämää varten

Vastuullinen ja kestävä

Työelämätorstai: Vastuullisen ja kestävän rakentamisen koulutukset ovat ketterästi kehittyviä

Kuvassa vasemmalla Jorma Käyhkö ja oikealla Aki Koski

 

Keudassa aloitettiin vuoden 2022 alusta kestävän ja vastuullisen rakentamisen koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kehittää ja päivittää rakennus- ja pintakäsittelyalan opetushenkilöstöä ja opiskelijoita. Koulutukset järjestetään kymmenen tapahtuman kertoina, joissa eri yrityksen edustajat tulevat kertomaan yrityksestään, uusista menetelmistään sekä tuotteistaan, jotka keskittyvät kestävään ja vastuullisuuteen rakentamiseen sekä ympäristöystävällisiin rakennusmateriaaleihin.

Koulutus lähti kehittymään yhteistyössä koulutusjohtaja Arto Lehtolan, rakennuspuolen tiimiesimies Aki Kosken ja asiakkuuspäällikkö Jorma Käyhkön kanssa. Koulutusten tavoitteena on vastata vastuullisuuteen ja ekologisuuteen nimenomaan rakentamisen, asuttamiseen sekä kaikkeen, jota kestävä rakentaminen voisi tarkoittaa.

”Kävimme Arton ja Akin kanssa aivoriihen siitä, että miten Keudassa voitaisiin vastata vastuullisuuteen ja ekologisuuteen rakentamisen puolelta. Mitä kestävä rakentaminen voisi tarkoittaa ja miten Keuda voisi olla siinä mukana. Mietimme yhdessä, että miten opetushenkilöstö ja opiskelijat saisivat parhaiten tietoa kestävästä rakentamisesta ja mitä vastuullisuus tarkoittaa yrityksissä ja organisaatioissa. Näiden kysymysten pohjalta loimme kymmenen tapahtuman sarjan nimeltään Rakenna kestävästi 2022”, kertoo Käyhkö.

”Pyysimme tähän mukaan yrityksiä ja organisaatioita, joilla on jo valmiiksi olemassa erilaisia vastuullisuusohjelmia, tekniikoita ja materiaaliratkaisuja liittyen vastuulliseen ja kestävään rakentamiseen. Koulutuspäivillä yritykset kertovat oman yritysesittelynsä sekä, miten he ovat lähteneet kehittämään vastuullisempia ja kestävämpiä materiaaliratkaisuja ja menetelmiä, joita käyttävät omassa työssään. Nämä kaikki esittelyt videoidaan ja niitä voidaan käyttää jatkossa opetuskäyttöön”, Käyhkö jatkaa.

Koulutukset tuovat paljon tietoa kestävistä ja vastuullisista menetelmistä ja materiaaleista

Koulutukset ovat suunnattuja tällä hetkellä Keudan opettajille ja ammattiohjaajille rakennuspuolella sekä myös pintakäsittelyalan opettajille. Ensi vuonna ajatuksena laajentaa koulutusta muillekin aloille.

”Kolme tärkeää hyötyä koulutuksista on yritysinfo, jonka avulla saadaan viimeisempää tietoa kestävistä ja vastuullisista menetelmistä ja materiaaleista opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle ja yritykset pääsevät tutustumaan Keudan toimintaan. Toinen hyöty on, että vastuullisuus ja kestävä rakentaminen edellyttää uudenlaisia tekniikoita, rakennusmateriaaleja, niiden käyttöä sekä niiden uudelleenkäyttöä. Näistä tiedoista saamme uutta opetusmateriaalia henkilökunnallamme, jota voimme käyttää opetuksessamme. Kolmas tärkeä hyöty koulutuksista on, että koulutuksiin tulevilla yrityksillä on mahdollisuus rekrytoida opiskelijoitamme”, listaa Käyhkö.

Aki Koski kertoo, että opiskelijat ja opetushenkilökunta ovat ottaneet koulutuksen hyvin vastaan.

”Yritykset ovat olleet innossaan tulossa mukaan esittelemään toimintaansa sekä näyttämään menetelmiään. Saimme koulutukseen mukaan kaikki yritykset, joita ajattelimmekin sekä saimme koulutuksesta hyvän kokonaisuuden, jota voimme hyödyntää opetuksessa”, Koski kertoo.

 

Kuvassa Jorma Käyhkö, joka seisoo opiskelijoiden tekemän leikkimökin vieressä. Leikkimökki on rakennettu kierrätysmateriaaleista yhteistyössä Vaihtolava.com kanssa. Sisäpuolen lattian maalauskuvioinnit on tehty ylijäämämaaleista.

Vastuullinen ja kestävä rakentaminen

Rakennusteollisuuden mukaan kestävä rakentamisessa otetaan huomioon rakentamisen ja rakennuksen ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat. Kestävä rakentamisen avulla on mahdollista tuottaa mahdollisimman vähähiilistä, pitkäikäisiä, materiaali- ja energiatehokkaita rakennuksia ja rakenteita. Ne ovat turvallisia, terveellisiä, viihtyisiä, muuntojoustavia, helppohoitoisia ja arvonsa säilyttäviä. Kestävässä rakentamisessa on myös hyvä tarkastella erilaisia ratkaisuja rakennuksen koko elinkaaren ja vastuullisuuden kaikkien osa-alueiden kannalta. (Rakennusteollisuus 2022.)

Jorma Käyhkö kertoo, että kestävä rakentaminen tulee olemaan isossa roolissa tulevaisuudessa, koska tiettyjä materiaaleja on hankala saada ja niiden uudelleen kierrättäminen on tärkeää. Kestävässä rakentamisessa kuuluu taloudelliset ja sosiaaliset näkökulmat. Kestävyys ei ole pelkästään kiertotaloutta, mutta se on myös turvallista, terveellistä, helppohoitoista ja pitkäikäistä. Sekä se tuo tietynlaista arvoa, kun tietää ja saa kestävästi ja vastuullisesti rakennettuja rakennuksia.

 Keudan opiskelijat ovat myös päässeet rakentamaan uudisrakennusta, jota rakennetaan vastuullista tarvikkeista.

”Keudan opiskelijat rakentavat 1500 m2 tehdashallia yhteistyöyritykselle Trans-Clean Oy:lle Järvenpäähän ja rakennuksen pohjaan on laitettu BetoRockia, joka on murskattua betonia. Eli se on purettu jostain rakennuksesta, joka murskalla murskattu ja se on kuin sepeliä vaikka on betonia”, kertoo Aki Koski.

”Keudan rakennuspuoli tekee paljon vastuullista rakentamista käyttäen hyväksi kiertotaloutta”, painottaa Koski.

”Haluamme olla Keudassa mukana ajan hermoilla ja antaa opiskelijoillemme ajanmukaista tietoa ja osaamista. Tämä saattaa antaa opiskelijoillemme kilpailuetua työmarkkinoilla, kun heillä on viimeisempää osaamista käytössään sekä valmiutta tulevaisuuden rakentamiseen”, toteaa Käyhkö.

Koulutuksessa mukana useita vastuullisia yrityksiä

Koulutukseen kutsuttiin materiaali- ja työkalutoimittajien edustajia sekä rakennusalan yrityksiä, jotka esittelevät toimintaansa ja tuotteitaan. Nämä tapahtumat ovat koulutuksellisia ja niiden tarkoituksena on saada opetushenkilökunnalle uutta ja ajankohtaista tietoa kestävästä ja vastuullisesta rakentamisesta suoraan materiaalin toimittajilta sekä rakennusalan yrityksiltä.

Koulutuksessa on mukana Betoniteollisuus/ Lujabetoni Oy, joka valmistaa hiilineutraalia valmisbetonia sekä vähähiilibetonia. Tikkurila Oy, jolla on A Colour Tomorrow-kestävän kehityksen ohjelma, jossa keskitytään vesipohjaisiin- sekä muihin biopohjaisiin tuotteisiin. Icopal katto Oy, joka on kehittänyt ensimmäisenä Suomessa Noxite on BMI Icopal bitumikatteen, joka suojaa katetta mekaaniselta kulumiselta ja se poistaa myös ilmasta haitallisia epäpuhtauksia.

Karitma Oy, jonka tuotteena on lattiapäällysteet. Heidän valmistamansa laminaatti on ekologinen ja se perustuu pitkään käyttöikään ja siihen, että laminaatti on 90 % valmistettu puusta. Laminaatti voidaan käyttöikänsä lopussa polttaa turvallisesti energiajätteen mukana.  Paroc Oy, joka valmistaa rakennus- ja teknisiä eristeitä. Yritys on kehittänyt vastuullisuutta toiminnassaan muun muassa pienentämällä hiilijalanjälkeään, vähentämällä muovin käyttöä ja kiertotaloudella.

Perustava Oy, joka rakentaa ekologisia perustuksia ja runkoja. He valmistavat eri kokoisiin hankkeisiin perustuksia, kuten pientaloihin, aluerakentamiseen ja suurkohteisiin.

Lumon Suomi Oy, joka valmistaa parvekejulkisivu- ja terassituotteiden myyntiin, valmistukseen ja asennukseen keskittynyt kansainvälinen konserni. Heidän yritysfilosofiansa kuuluu kunnioitus ympäristöä kohtaan ja se näkyy heidän tutkimuksissaan, kehityksessä, tuotannossa, kokoonpanossa ja hallinnossa. Heidän kaikki materiaalinsa ovat kierrätettäviä ja niille on olemassa kierrätysjärjestelmä.

Ensi vuonna tulossa jatkokoulutus Korjaa kestävästi 2023

Ensi vuonna on tulossa jatkoa Rakenna kestäväksi 2022 -koulutukselle. Vuoden 2023 teemaksi valittiin korjausrakentaminen, nimeltään Korjaa kestävästi 2023. Teema valittiin sen takia, koska Suomessa tehtävissä talonrakennustöistä jo liki 40 % kohdistuu korjausrakentamiseen ja näyttää siltä, että tämä korjausrakentamisen suuntaus ei ainakaan ole vähenemässä lähitulevaisuudessa (Tilastokeskus 2021.).

”On todennäköistä, että korjausrakentamisosaamista edellytetään jatkossa myös meidän opiskelijoiltamme työelämässä. Korjaa kestävästi 2023 ohjelma on jo aika hyvässä vaiheessa, olemme olleet yhteydessä jo muutamiin alan yrityksiin, jotka voisivat sopia kyseiseen teemaan. Korjaa kestävästi 2023 ohjelman on tarkoitus vahvistua syksyn aikana ja laitamme kutsut kehittäjäopettajille suunnittelupalaveriin, joissa käymme läpi korjausrakentamisen eri aihealueita”, Käyhkö kertoo.

”Nyt koulutukset ovat suunnattuja opetushenkilökunnalle ja opiskelijoille ja tavoitteena on saada koulutuksiin mukaan myös yrittäjiä ja yhteistyökumppaneita. Koulutuksiin tulevat yritykset saisivat päivitettyä oman tuotetietoutensa. Sekä pystyvät neuvomaan asiakkaitaan valitsemaan erilaisia ekologisista rakennusmateriaaleista valmistetuista tuotteista ja uusimmista tekniikoista”, kertoo Arto Lehtola.

”Koulutusten tarkoituksena on myös jakaa kestävän rakentamisen ajattelun laajentamista ja saada laajennettua kestävän rakentamisen verkostoa. Koulutusten on tarkoitusta olla jatkuvaa ja koulutusten kierrosta jatketaan taas uusille opiskelijoille. Myös tuotekehitystä tapahtuu koko ajan sekä uusia menetelmiä tulee lisää, joten koulutusten jatkuminen ja kehittäminen tuo taas uutta kerrottavaa koulutuksiin osallistujille”, Lehtola jatkaa.

”Olemme todella ylpeitä tästä koulutuksesta, koska tuomme koulutuksien avulla opiskelijoille uutta näkökulmaa ja ajatusta siihen, että asia on tärkeä ja vastuullisuus kannattaa huomioida myös heidän käyttämissään aineissa ja materiaaleissa”, hymyilee Käyhkö.

”Vastuullisen ja kestävän Keudan yhtenä tavoitteena vuosille 2021–2024 on kehittää kestävän kehityksen kumppaniyhteistyötä. Rakenna Kestävästi on yksi tärkeä toimenpide tässä työssä. Kehittämistyön jatkolta odotetaan opiskelijoiden osallisuuden vahvistamista. Kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen on paneuduttu tänä vuonna Keudassa myös muiden alojen osalta. Keudan ja Syklin järjestämä Kiertotalous-koulutussarja keväällä 2022 osallisti eri alojen päivissä Keudan henkilöstöä, opiskelijoita että kumppaneita. Osallistujat olivat tasavertaisesti mukana ideoimassa kestävää tulevaisuutta sekä ruokapalveluiden, rakentamisen että viheralan osalta. Kiertotalous ja kestävyys -teemaiset koulutukset jatkuvat tulevaisuudessakin”, kertoo Keudan vastuullisen ja kestävän koordinaattori Jenna Kauppi.Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda toteuttaa Suomen viidenneksi suurimpana ammatillisen koulutuksen järjestäjänä opiskelijoilleen sekä työelämälle yksilöllisiä, vaikuttavia koulutus- ja osaamisen kehittämispalveluja. Keski-Uudellamaalla sijaitsevissa 10 toimipisteessämme työskentelee 820 innostunutta keudalaista. Toimintamme sisältää 80 eri tutkintoihin johtavaa ammatillista, työvoima- ja valmentavaa koulutusta sekä aikuisten perusopetusta, joissa opiskelee vuosittain yli 10 000 opiskelijaa.  Opetus- ja kulttuuriministeriö laatupalkitsi Keudan vuonna 2020 ammatillisen koulutuksen järjestäjänä. Vuosi 2022 on juhlavuosi, kun Keuda täyttää 60 vuotta.

Keuda 60 vuotta logo

Työelämää varten

Vastuullinen ja kestävä

Jaa sivu