Jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen (KUUMA-kuntien TE)

Koordinaatiohankkeet

Ajankohta:

01.02.2021 - 30.06.2023

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toteuttaja

Keuda yhteistyössä KUUMA-kuntien ja TE-hallinnon kanssa

Hankkeen päätarkoituksena on lisätä aliedustettujen ryhmien osallistumista jatkuvaan oppimiseen. Tavoitteet jakautuvat seuraaviin osa-alueisiin:

1. Alueellisen yhteistyön kehittäminen

Kehitetään ohjausyhteistyötä Keudan, sen omistajakuntien ja TE-hallinnon välillä. Otetaan käyttöön vakiintunut palveluohjauksen toimintatapa koulutuksen järjestäjän ja kuntien työllisyyden hoidon välille.

2. Palveluohjaukseen liittyvän yhteistyön tiivistäminen ja mallintaminen.

Selkeytetään eri tahojen rooleja ja vastuita. Tehdään yhteistyötä ja kohdennetaan resurssit yhteisen asiakkaan parhaaksi.

3. Pitkäaikaistyöttömien rekrytoinnin, henkilökohtaisen kontaktoinnin sekä hakevan toiminnan kehittäminen.

Kehitetään hakevaa toimintaa niin, että se tukee palveluohjausta. Pyritään saavuttamaan hankkeen kohderyhmä ja saamaan se koulutuksen piiriin hyödyntämällä henkilökohtaisia osaamistarvekartoituksia sekä yksilöllisiä ohjaus- ja tukitoimia.

4. Henkilökohtaistamisen toimintamallien kehittäminen, alavalinnan osuvuuden parantaminen sekä osaamisen tunnistamisen ja opiskelumotivaatiota kasvattavan toiminnan tukeminen.

Kehitetään yksilölliseen etenemiseen mallinnettu toimintatapa, dialoginen osaamistarvekartoitus ja kehittymissuunnitelma, jolla vahvistetaan perustaitoja ja tuetaan osaamisen kehittymistä sekä työllistymistä. Pyritään siihen, että kohderyhmä saa tarvittavaa osaamista ja vahvistaa mahdollisuuksiaan työllistyä. Pyritään parantamaan heidän asiakaskokemustaan palveluohjauksesta.

Syyskuun 2021 uutiskirje

Toukokuun 2021 uutiskirje

Tammikuun 2021 uutiskirje

Projektin startti

Kesätyömessut 2021

Thinglink – koulutuksenjärjestäjien yhteinen palvelusivusto

Kuntakokeilu-Kaupanalan-koulutuspolku-tyottomille-1-9-2021.pdf

Yhteyshenkilöt

Keudan Hakeutumispalvelut

09 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi