Kuntayhtymän ilmoitukset

TUUSULAN KANSANOPISTON OSAKEYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE

Vähemmistöosakkeiden lunastus

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on saanut omistukseensa yli yhdeksän kymmenesosaa Tuusulan Kansanopiston Osakeyhtiön kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä. Keski-Uudenmaan kou-lutuskuntayhtymälle on siten syntynyt osakeyhtiölain 18 luvun 1 §:n mukainen oikeus lunastaa Tuusulan Kansanopiston Osakeyhtiön muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Enemmistöosakkeenomis-tajan lunastusoikeus ja -velvollisuus on rekisteröity kaupparekisteriin 18.10.2022.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on 25.11.2022 päivätyllä hakemuksellaan pyytänyt Keskuskaup-pakamarin lunastuslautakuntaa nimeämään yksijäsenisen välimiesoikeuden Tuusulan Kansanopiston Osa-keyhtiön vähemmistöosakkeiden lunastusta koskevaan asiaan. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hakemus ja sitä koskeva lunastuslautakunnan kirje on lähetetty Tuusulan Kansanopiston Osakeyhtiön tie-dossa oleville osakkeenomistajille.

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä tulee vaatimaan välimiesoikeutta vahvistamaan Tuusulan Kansan-opiston Osakeyhtiön osakkeiden lunastushinnaksi 1,65 euroa osakkeelta, joka vastaa arvoltaan vastiketta, jolla Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä on ostanut Tuusulan Kansanopiston Osakeyhtiön osakkeita kaikille vähemmistöosakkeenomistajille suunnatulla ostotarjouksella.

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan hakemuksesta Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on määrännyt asianajaja Jasse Ritakallion uskotuksi mieheksi valvomaan Tuusulan Kansanopiston Osakeyhtiön vähem-mistöosakkeenomistajien etua välimiesmenettelyssä. Uskotun miehen yhteystiedot ovat: asianajaja Jasse Ritakallio, Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki, puhelin +358 40 511 0939 ja sähköposti jasse.ritakallio@lindforsco.com

Helsingissä, 13.1.2023

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Legal Counsel Milla Kuronen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän asiamiehenä

Tuusulan Kansanopiston osakeyhtiön osakkeenomistajat, Vähemmistöosakkeiden lunastus