Tutkimuslupa

Oletko kiinnostunut tekemään tutkimuksen tai opinnäytetyön Keudasta?

Vaadimme kaikilta tutkimuksen tekijöiltä tutkimusluvan, joka voidaan myöntää hakemuksen perusteella.

Tutkimuslupa tarvitaan silloin, kun tutkimuksen kohteena on Keudan toiminta, rakenne tai henkilöstö. Tutkimusluvan myöntäminen ei velvoita tutkimuksen kohteita osallistumaan tutkimukseen. Tutkijan on aina neuvoteltava erikseen tutkimuskohteena olevien toimialojen/toimipisteiden kanssa tutkimukseen osallistumisesta. Tutkimuksen teko ei saa häiritä tutkimuskohteen toimintaa.

Tutkimuslupahakemus täytetään sähköisesti (Webropol-lomake).

Tutkimuslupahakemuksen liitteeksi tarvitset seuraavat asiakirjat:

Skannaa asiakirjat ja lisää ne sähköisen hakemuksen liitteiksi.